Tilbage til listen

TELEFONBOG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Telefonbog” menu

I hovedmenuen skal du trykke på ”Telefon” eller på genvejen A i de fleste menuer og derefter på ”Telefonbog” for at få adgang til telefonbogen i din telefon fra multimediesystemet.

Multimediesystemet administrerer ikke telefoner, der er udstyret med ” dual SIM". Konfigurer din telefon for at gøre det muligt for multimediesystemet at få adgang til den korrekte mappe på din telefon.

”Kontakt”

1 Søg efter en kontakt efter navn eller nummer.

2 Søg efter en kontakt i alfabetisk rækkefølge.

3 Telefon er tilsluttet.

4 Kontekstuel menu.

5 Tilbage til forrige menu.

6 Liste over kontakter i den tilsluttede telefon.

7 Kontakter gemt i favoritter på telefonen.

Download telefonbogen

Når du tilslutter en telefon, synkroniseres kontakterne som standard automatisk, hvis håndfri forbindelse er aktiveret. Se ”Tilslut, frakobl en telefon” for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: For at få adgang til telefonbogen via multimediesystemet, skal du tillade deling af data på din telefon. Se i kapitlet ”Tilkobling, frakobling af en telefon” samt i din telefons brugervejledning.

Opdatering af telefonbogen

Du kan opdatere dine telefonkontakter i multimediesystemets telefonbog manuelt via Bluetooth®. Tryk på pop op-menuen 4, og tryk derefter på ”Opdatér liste”.

Søgning efter kontakter

Du kan søge efter en kontakt ved at indtaste dennes navn eller telefonnummer.

Tryk på forstørrelsesglasset 1. Indtast nogle af numrene eller bogstaverne for den ønskede kontaktperson.

Tryk på ABC 2. Vælg kun ét bogstav. Telefonbogen viser listen over kontakter, der starter med det valgte bogstav.

Vælg telefonbog

Hvis der samtidig er tilsluttet to telefoner til multimediesystemet, kan du vælge, hvilken kontaktliste der skal vises.

Vælg telefonen på bjælken 3.

Fortrolighed

Listen over kontakter for hver telefon gemmes ikke i hukommelsen i det håndfri telefonsystem.

På grund af privatlivet vil indlæste telefonbøger kun være synlige, når den tilsvarende telefon er tilsluttet.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.