Tilbage til listen

TELEFONINDSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Indstillinger” menu

Med telefonen tilsluttet til systemet skal du i hovedmenuen trykke på ”Telefon” eller på genvejen A i en menu.

På pop up-menuen skal du vælge ”Indstillinger” for at få adgang til følgende indstillinger:

- ”Voicemail indstillinger”;

- ”Automatisk download af telefonbog” (”ON”/”OFF”)

- ”Sort. eft. navn/Fornavn”;

- ”Samtale sættes automatisk på hold”

(”ON”/”OFF”);

- ”Telefon ringetone”

(”ON”/”OFF”);

- ” SMS” (”ON”/”OFF”)

- ”Privat tilstand” (”ON”/”OFF”)

- ”Smartphone hjælp”.

”Voicemail indstillinger”

Brug denne indstilling til at konfigurere indstillingerne for dit telefonsvaresystem.

Hvis der ikke er oprettet talebeskeder, skal du bruge indstillingskærmen til at vælge dit telefonsvarernummer ved hjælp af tastaturet B og derefter ”Gem”.

”Telefon ringetone”

I hovedmenuen skal du trykke på ”Indstillinger” og derefter på pop op-menuen ”Lyd”. Under fanen ”Telefon” kan du justere lydstyrken for:

- ”Telefon ringetone”

- ”Håndfri telefon”.

Se kapitlet ”Systemindstillinger” for at få flere oplysninger.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

« SMS »

Du kan aktivere eller deaktivere SMS.

”Privat tilstand”

Brug denne indstilling til at aktivere et diskret lydsignal, der informerer dig om et indgående opkald eller en meddelelse uden at vise noget på multimedieskærmen.

”Smartphone hjælp”

Brug denne valgmulighed til at få adgang til en vejledning i, hvordan du bruger telefonens stemmegenkendelsessystem fra multimediesystemet.

Afhængigt af telefonens mærke og model fungerer visse funktioner muligvis ikke.