Tilbage til listen

TELEFONOPKALD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Telefon” menu

Tryk på ”Telefon” fra hovedmenuen.

Bemærk: Tryk på området A for at få adgang til menuen ”Telefon” direkte fra de fleste menuer.

Bemærk: Din telefon skal være tilsluttet multimediesystemet for at foretage et opkald. Se "Tilslut, frakobl en telefon" for at få yderligere oplysninger.

Skærmen ”Igangværende opkald”

1 Kontaktens navn og telefonnummer.

2 Sæt det aktuelle opkald på pause.

3 Gå ind i tastaturet for at indtaste et nummer.

4 Kontekstuel menu.

5 Nuværende opkaldsvarighed.

6 Overfør opkaldet til telefonen.

7 Tilbage til forrige menu.

8 Afslut opkaldet.

Foretage et opkald

Du kan foretage et opkald ved at vælge:

- et nummer i opkaldsloggen i menuen ”Historik” 11

- en kontakt i telefonbogen i menuen ”Telefonbog” 10

- tasterne på tastaturet i menuen ”Vælg nr.” 9.

Modtage et opkald

Under et indgående opkald vises modtageskærmen med følgende oplysninger:

- Kontaktnavnet (hvis navnet findes i din telefonbog eller favoritnummerlisten).

- Opkaldsnummeret (hvis nummeret ikke er i din telefonbog).

- ”Privat nummer” (hvis nummeret ikke kan vises).

Svar

For at besvare et opkald skal du trykke på ”Svar” -tasten 16. Tryk på tasten ”Afslut opkald” 12 for at afslutte opkaldet.

”Afvis” et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på ”Afvis”-tasten 12. Personen, som ringer til dig, bliver ført videre til voicemail.

Sæt opkaldet ”på pause”

Tryk på tasten Hold 14. Multimediesystemet vil lægge på og automatisk sætte indgående opkald i venteposition. En syntetiseret meddelelse beder dine opkaldere vente.

Overførsel af opkald

Tryk på tasten Overfør 13 for at overføre opkaldet fra køretøjet til telefonen.

Bemærk: Visse telefoner kan frakobles multimediesystemet under overførsel af opkald.

Tastatur

Tryk på tasten ”Tastatur” 15 for at få adgang til tastaturet.

Du kan besvare/afslutte et opkald ved at trykke direkte på betjeningen 17 på rattet.

Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

Under samtalen

Under et opkald kan du:

- Juster lydstyrken ved hjælp af kontrolknapperne under køretøjets rat eller ved hjælp af lydstyrkeknapperne på multimedieskærmen;

- afslut et opkald ved at trykke på ”Afslut opkald” 8 eller ved at trykke på knappen 17 på rattet;

- sæt et opkald på pause ved at trykke på tasten 14. For at genoptage et opkald, der er i venteposition, skal du trykke på tasten 14 igen;

- overfør opkaldet til den tilsluttede telefon ved at trykke på ”Overfør til telefon” 13;

- besvar et andet opkald, og skift mellem to opkald ved at trykke på 18.

Bemærk: Så snart du besvarer det andet indgående opkald, bliver det første opkald sat automatisk på pause.

- tryk på tasten 15 for at få vist tastaturet

- vend tilbage til den forrige menu og de øvrige funktioner ved at trykke på 19.

Når dit opkald er slut, kan multimediesystemet ringe tilbage til opkalderen.

Bemærk: Under et opkald kan du modtage et andet opkald, men du kan ikke foretage et andet opkald.

Konferenceopkald

Under et opkald har du mulighed for at invitere opkalder, som du har sat i venteposition, til at deltage i opkaldet.

I pop op-menuen skal du 4 trykke på knappen ”Samkøring af samtaler” for at aktivere konferenceopkaldet.

BRUG AF TELEFONFUNKTIONEN

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk