Tilbage til listen

TRAFIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Trafikkort”

Funktionen ”Trafikkort” bruger onlineinformation i realtid.

Bemærk: Tjenesterne skal aktiveres for at få vist trafikoplysninger i realtid. Der henvises til kapitlet ”Aktivering af tjenester”.

På startskærmen skal du trykke på ”Menu”, ”Navigation”, ”Navigationsmenu” 6 og derefter ”Trafikkort” for at få adgang til opdaterede trafikoplysninger.

Brug pop up-menuen 5 til at åbne ”Indstillinger”.

Bemærk: Tilgængeligheden af ”Trafikkort”-tjenesterne kan variere.

Skærmen ”Trafikkort”

Du kan se visningen af trafikhændelser på kortet 1 eller listen over trafikhændelser 2.

Tryk på knapperne til zoom ind og zoom ud 4 for at justere kortet eller skubbe to fingre sammen/ud på skærmen for at justere zoomafstanden.

Når en rute er i gang, skal du trykke på ikonet 3 for at centrere ruten igen, når du har flyttet kortet eller skiftet zoomniveau 4.

Hvis en rute ikke er i gang, skal du trykke på ikonet 3 for at vende tilbage til køretøjets position, når du har flyttet kortet eller skiftet zoomniveau 4.

Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.

Fra pop op-menuen 8 kan du få adgang til de forskellige navigeringsindstillinger, se afsnit: ”Navigationsindstillinger”.

Brug ”Omkørsel alle” 9 for at undgå overbelastede områder.

Liste over trafikhændelser

Fra hændelseslisten 7 kan du få adgang til oplysninger om hændelser på din rute.

Vælg en af hændelserne på listen 10 for at få vist den i detaljer på kortet.

Detaljer for trafikhændelser

Tryk på et af elementerne på hændelseslisten for at se detaljerne og få vist den relevante del af ruten på kortet A.

Du kan rulle gennem trafikhændelserne med pilene 12 og få systemet til at undgå en valgt hændelse ved at trykke på knappen 11.

Trafikoplysningslinje

Trafikinformationslinjen på din rutevisning 13 informerer dig om trafikhændelser langs den igangværende rute.

Tryk på trafikinformationslinjen 13 for at få vist en detaljeret liste over trafikhændelser.