Tilbage til listen

UDLÅN OG VIDERESALG AF KØRETØJER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Udlån af køretøjer

Juridiske oplysninger

Når du udlåner dit køretøj, er du forpligtet til (se Generelle Salgsbetingelser for de opkoblede tjenester) at informere den eller de personer, som du udlåner dit køretøj til, om, at køretøjet er opkoblet og indsamler personlige oplysninger som f.eks. om køretøjets placering.

Dataindsamling

Køretøjsindsamling kan midlertidigt suspenderes.

For at gøre dette skal du, når køretøjet er startet, og vinduet Sikkerhed og fortrolighed vises på midterskærmen, vælge ”OFF” til dataindsamling.

Tjenesterne vil blive deaktiveret, undtagen de obligatoriske sikkerhedsfunktioner i forbindelse med det automatiske nødopkald i tilfælde af en ulykke.

Videresalg af køretøjet

Sletning af personlige data

Når du sælger dit køretøj, er det vigtigt at slette alle personlige oplysninger, der er lagret i eller uden for køretøjet.

For at gøre dette skal du nulstille det indbyggede system og slette dit køretøj fra kontoen ” MY Renault”.

Nulstilling af systemet

For at gøre dette skal du tænde for bilens multimediesystem.

Få adgang til ”Generel nulstilling” ved at trykke på ”Info” og derefter fanen ”System”.

Sletter dit køretøj fra kontoen MY Renault.

Når du sælger dit køretøj, skal du også slette dit gamle køretøj fra kontoen ” MY Renault”.

For at gøre dette skal du oprette forbindelse til kontoen ” MY Renault” og vælge ”Slet køretøj”.