Tilbage til listen

VIDEO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Video” menu

Fra hovedmenuen skal du trykke på ”App´er” og derefter på menuen ”Video”.

Vælg en tilsluttet inputkilde.

Hvis flere kilder er tilsluttet, skal du vælge en af inputkilderne på følgende liste for at få adgang til videoerne:

- ” USB-1" ( USB port),

- ” USB-2” ( USB port).

Særlige funktioner:

- visse formater kan ikke genkendes af systemet;

- USB-drevet skal være FAT32- eller NTFS-formateret og have en minimumkapacitet på 8GB og en maksimumkapacitet på 64GB.

”Video”

Under afspilning af en video kan du:

- juster brillans ved at trykke på tasten 2;

- juster afspilningshastigheden ved at trykke på knappen 3;

- få adgang til pop op-menuen 4;

- få adgang til den forrige video ved at trykke på 7, hvis spilletiden ikke overstiger 3 sekunder. Efter 3 sekunder genoptages videoen fra begyndelsen;

- Brug rullebjælken 8;

- sætte på pause ved at trykke på 6;

- gå til næste video ved at trykke på 5;

- klik to gange på området for forhåndsvisning af billeder 1 for at skifte videoen til fuldskærmstilstand;

- tryk på 9 for at vende tilbage til forrige skærm.

Særlige funktioner:

- nogle funktioner er kun tilgængelige i fuldskærmstilstand;

- afspilningskontrollerne forsvinder automatisk efter 10 sekunder, når der afspilles en video i fuldskærmstilstand.

Afspilning af video kan kun ske, når køretøjet holder stille. Under kørslen forbliver kun lydsporet af den aktuelle video aktivt.

Kontekstuel menu

Ved brug af pop op-menuen 4, kan du:

- få mere detaljerede oplysninger om videoen (titel, filtype, dato, placering osv.);

- åbne indstillingerne.

Oplysninger

Fra denne menu kan du få adgang til oplysninger om videoen (titel, type, tid, opløsning).

Bemærk: For flere oplysninger om kompatible videoformater bedes du kontakte en af fabrikantens repræsentanter.

”Indstillinger”

Fra menuen ”Indstillinger” kan du vælge visningstype:

- normal (justeret);

- fuld skærm.

Alle nye USB-flashdrev, der indsættes, analyseres, og drevets informationsdata gemmes i multimediesystemet. Afhængigt af kapaciteten på USB-flashdrevet kan multimedieskærmen sættes på standby. Vent i nogle sekunder. Brug kun USB-flashdrev, der overholder de gældende nationale krav.

ADGANG TIL DINE VIDEOER

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk