Tilbage til listen

ALARMOPKALD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis køretøjet er udstyret med dette, giver nødopkaldssystemet mulighed for automatisk eller manuelt at ringe til alarmcentralen i tilfælde af en ulykke eller sygdom for at reducere nødhjælpstiden.

Hvis du bruger alarmopkaldsfunktionen til at indrapportere en ulykke, som du har set, indebærer det, at du skal standse der, hvor det er muligt i forhold til trafikken, så alarmcentralen kan lokalisere dit køretøj og dermed placeringen af den indrapporterede ulykke.

I alle tilfælde skal du overholde den lokale lovgivning.

1 Advarselslampe ved systemfejl:

- Grøn: Fungerer;

(Netværk tilgængeligt);

- Slukket: Fungerer ikke;

(Netværk ikke tilgængeligt);

- rød: funktionsfejl;

- Blinker grønt: Igangværende opkald.

2 Kontrollampe for automatisk funktion;

3 SOS-knap;

4 Mikrofon;

5 Højttaler.

Et opkald foretages altid på følgende måde:

- Opkaldet sættes op sammen med alarmcentralen;

- Send data relateret til hændelsen (køretøjets identifikationsplade, lokal tid for opkaldet, sidste positioner, køretøjets retning);

- Stemmekommunikation med alarmcentralen;

- Hvis det er nødvendigt, ringes der efter nødhjælp.

Alarmopkald har to funktioner:

- automatisk funktion;

- Manuel funktion.

Alarmopkaldsfunktionen må kun bruges i tilfælde af en ulykke, som du er involveret i eller vidne til, eller hvis du har det dårligt.

I tilfælde af en ulykke, og hvis placeringen og trafikforholdene tillader det, skal du blive tæt på køretøjet for hurtigt at kunne besvare alarmcentralen, hvis det er nødvendigt.

Automatiske funktion

Hvis den automatiske tilstands 2 advarselslys lyser grønt, bekræfter det, at det automatiske system er aktiveret.

Nødopkaldet starter automatisk i tilfælde af en ulykke, der har krævet aktivering af beskyttelsesudstyret (sikkerhedsseleforstrammere, airbag osv.).

Manuel funktion

Nødopkaldet foretages ved at:

- Trykke på knappen 3 og holde den inde i mindst tre sekunder;

eller

- Trykke på knappen 3 fem gange inden for ti sekunder.

I tilfælde af utilsigtet funktion er det muligt at annullere opkaldet ved at trykke på knappen 3 i ca. to sekunder, før opkaldet til alarmcentralen går igennem.

Når et opkald er oprettet, er det kun alarmcentralen der kan afslutte opkaldet.

Testtilstand

(afhængigt af lokal lovgivning)

Testtilstand er udelukkende forbeholdt godkendte forhandlere for at kontrollere, at nødopkaldsfunktionen fungerer korrekt.

Sådan aktiveres testtilstand:

- Tryk kort på knappen 3 tre gange;

- Vent ca. 15 sekunder;

- Tryk kort på knappen 3 tre gange.

Afslutning af testtilstand sker automatisk.

FUNKTIONSFEJL

I nogle tilfælde fungerer nødopkaldet muligvis ikke (f.eks. ved lavt batteri).

Når systemet registrerer en funktionsfejl, lyser kontrollampen 1 rødt i ca. 30 minutter. Kontakt hurtigst muligt en godkendt forhandler.

Systemet fungerer med et særskilt batteri. Batteriets levetid er ca. fire år (kontrollampen 1 lyser rødt for at advare dig, når udløb nærmer sig).

Søg råd på et autoriseret værksted.

For at garantere din sikkerhed og systemets korrekte funktion, skal enhver handling, der foretages på batteriet (afmontering, afbrydelse osv.) udføres af en kvalificeret specialist.

Risiko for alvorlige forbrændinger fra elektriske stød.

Du skal overholde udskiftningsintervallerne uden at overskride dem, som nævnt i servicedokumentet.

Batteriet er af en specifik type. Sørg for, at det udskiftes med samme type.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Uden nødopkaldsfunktionen kan systemet ikke spores og vil ikke være under konstant overvågning. Data slettes automatisk og konstant, og systemet gemmer kun køretøjets tre sidste positioner.

Data sendes kun i tilfælde af et nødopkald. Data, der sendes til alarmcentralen, behandles i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger i det land, hvor du befinder dig. Systemet gemmer kun aktivitetshistorikdata i 13 timer.

Køretøjsejere har ret til adgang til deres data. De kan anmode om, at dataene korrigeres, slettes eller spærres.

TILSLUTTET ASSISTANCE: NØDOPKALD