Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for bageste tågelys

Kontrollampe for bageste tågelys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe
     airbag

Kontrollampe airbag

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den lyser, mens motoren er i gang, angiver dette en fejl i systemet.

Kontakt hurtigst muligt et autoriseret værksted.

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Den tænder ved tilslutning af tændningen eller ved start af motoren og slukker igen, når motoren kører. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser, efterfulgt af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med advarselslampen ®, og fulgt af et lydsignal, angiver det, at væske- standen i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet.

Stands vognen, og kontakt et autoriseret værksted.

Ladelampe

Ladelampe

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tændes fulgt af kontrollampen ® og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for olietryk

Kontrollampe for olietryk

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel samtidigt med advarselslampen ® og et lydsignal, skal du straks standse vognen og slå tændingen fra.

Kontroller oliestanden. Hvis kølevæskestanden er normal, vedrører advarselslampen noget andet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for servostyring

Kontrollampe for servostyring

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel fulgt af kontrollampen ®, betyder det, at der er en fejl i systemet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

”AUTOHOLD”
      systemadvarsel

”AUTOHOLD” systemadvarsel

Advarselslampe

Advarselslampe

Den tænder ved tilslutning af tændningen eller ved start af motoren og slukker igen, når motoren kører. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Du skal stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted, men kør med moderat hastighed. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Advarselslampe

Advarselslampe

Hvis den lyser rødt under kørsel og ledsages af kontrollampen ®, skal du for din sikkerheds skyld standse, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke. Henvend dig til et autoriseret værksted. Hvis den lyser gult under kørsel og ledsages af ©-kontrollampen, skal du hurtigst muligt besøge en godkendt forhandler. Kør imens med varsomhed. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Håndbremse

Håndbremse "aktiveret" og kontrollampe for elektronisk parkeringsbremse

Kontrollampe for fartbegrænser

Kontrollampe for fartbegrænser

Den tændes for at råde dig til at skifte til et højere gear (pil opad) eller et lavere gear (pil nedad). GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem 
     (ESC)
      og antihjulspinsystemet

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Der er flere årsager til, at kontrollampen tændes. KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

Advarselslampe, når det dynamiske stabilitetssystem ikke er tilgængeligt 
     (ESC)
     , og når antihjulspinsystemet ikke er tilgængeligt

Advarselslampe, når det dynamiske stabilitetssystem ikke er tilgængeligt (ESC) , og når antihjulspinsystemet ikke er tilgængeligt

Kontrollampe for åbne døre

Kontrollampe for åbne døre

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den lyser under kørsel, er der en fejl i ABS-systemet.

Bremsesystemet fungerer da normalt, men uden ABS-systemet. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for partikelfiltersystemet

Advarselslampe for partikelfiltersystemet

Alarm for tab af dæktryk

Alarm for tab af dæktryk

Kontrollampe for udstødningsgas

Kontrollampe for udstødningsgas

På køretøjer, der har dette udstyr, tændes dette lys, når motoren startes og, afhængigt af køretøjet, når tændingen slås fra, mens motoren er i standby-fasen FUNKTIONEN STOP AND START Derefter slukkes det.

– Hvis lampen lyser konstant, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted;

– Hvis den blinker, skal du nedsætte motoromdrejningstallet, indtil den ophører med at blinke. Kontakt hurtigst muligt et autoriseret værksted. GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE OG BEGRÆNSNING AF FORURENING

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Den lyser orange, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis lampen lyser orange under kørslen, og der høres et lydsignal, skal du tanke op så hurtigt som muligt. Der er kun brændstof til cirka 50 km tilbage.

Kontrollampe for 
     ECO-modus

Kontrollampe for ECO-modus

Den tændes, når ECO-funktionen er aktiv. GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Kontrollampe for friløb

Kontrollampe for friløb

Den lyser i tilstanden ECO (eller tilstanden My Sense afhængigt af køretøjet), når parameteren ”Freewheel i tilstanden ECO” er aktiveret (ON) i brugerindstillingerne. MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER

Denne kontrollampe vises, når funktionen er aktiveret:

– I gråt, når køretøjet ikke er i friløbstilstand;

– I grønt eller, afhængigt af køretøjet, når køretøjet er i friløbstilstand (automatisk frigear).

Bemærk: Afhængigt af køretøjet, for køretøjer udstyret med Multi-Sense, udføres aktivering/deaktivering ved at konfigurere de forskellige My Sense- eller Eco-tilstande. MULTI-SENSE

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Den lyser blåt, når du tænder for tændingen eller starter motoren afhængigt af køretøjet.

Hvis den bliver rød, stands da vognen og lad motoren køre i tomgang et par minutter.

Temperaturen skal falde og lampen vende tilbage til blå. Ellers bør du standse motoren. Lad motoren afkøle, inden du kontrollerer væskestanden.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollamper for hastighedsbegrænser

Kontrollamper for hastighedsbegrænser

Kontrollampe for hastighedsbegrænser

Kontrollampe for hastighedsbegrænser

Kontrollamper for Stop and Go-fartpilot.

Kontrollamper for Stop and Go-fartpilot.

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Kontrollampe for foden på bremsepedalen

Kontrollampe for foden på bremsepedalen

Den lyser, når man træder på bremsepedalen. AUTOMATGEAR, MANUELT HÅNDTAG

Kontrollampe for parkeringshjælp

Kontrollampe for parkeringshjælp

Kontrollampe for overskridelse af hastighed

Kontrollampe for overskridelse af hastighed

Lane Departure Warning-kontrollampe

Lane Departure Warning-kontrollampe

Kontrollampe for sporassistentsystem

Kontrollampe for sporassistentsystem

(Afhængigt af køretøjet) Kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning

(Afhængigt af køretøjet) Kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning

(Afhængigt af køretøjet) Kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning

(Afhængigt af køretøjet) Kontrollampe for fejl eller manglende adgang til aktiv nødbremsning

Advarselslampe for at registrere ingen tilstedeværelse af hænder på rattet

Advarselslampe for at registrere ingen tilstedeværelse af hænder på rattet

Kontrollamper for påmindelse om sikkerhedssele

Kontrollamper for påmindelse om sikkerhedssele