Tilbage til listen

FUNKTIONEN STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med dette system kan man mindske brændstofforbruget og udstødningsgassen. Systemet aktiveres automatisk, når bilen startes. Under kørslen standser systemet motoren (standby), når køretøjet holder stille eller kører med en lav hastighed (kø, stop ved lyskryds osv.), afhængigt af køretøjet.

Betingelser for standbytilstand for motor

Køretøjet har kørt siden sidste stop;

- gearet er i position D, M eller N;

og

- bremsepedalen er trykket ned (tilstrækkeligt hårdt);

Hvis kontrollampen blinker, og meddelelsen ”Træd på bremsen” vises på instrumentbrættet, indikerer det, afhængigt af køretøjet, at der ikke er trådt tilstrækkeligt ned på bremsepedalen;

og

- gaspedalen er ikke trykket ned;

og

- Når køretøjets hastighed er nul i ca. et sekund eller, afhængigt af køretøjet, så snart køretøjets hastighed er lavere end ca. 5 km/t.

Motoren forbliver i standbytilstand, hvis position P anvendes, eller hvis position N anvendes sammen med håndbremsen trykket og bremsepedalen sluppet.

kontrollampen lyser fast på instrumentbrættet for at informere dig om, at motoren sættes i standbytilstand.

Bilens udstyr forbliver funktionelt, mens motoren er stoppet.

Når motoren går på standby, vil servostyringen muligvis ikke fungere længere.

I dette tilfælde vil den fungere igen, når motoren ikke længere er på standby, eller hastigheden overstiger ca. 1 km/t (ned ad bakke, på skråninger osv.).

Når motoren sættes på standby, aktiveres parkeringsbremsen (afhængigt af model) ikke automatisk.

Lad ikke dit køretøj rulle, når motoren er i standbytilstand (kontrollampen tænder på instrumentbrættet).

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby) START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

Forhindring af standbytilstand for motor

I visse situationer, f.eks. når man kører ind i en rundkørsel, er det muligt, når systemet er aktiveret, at holde motoren kørende med henblik på en hurtig start af motoren.

Hold køretøjet standset ved at trykke en smule på bremsepedalen.

Afslutning af standbytilstand

- Når førerdøren åbnes;

eller

- Når førerens sikkerhedssele ikke er spændt;

- bremsepedalen skal være sluppet, og position D eller M anvendes;

eller

- remsepedalen er sluppet, position N i indgreb, og håndbremsen sluppet;

eller

- håndbremsen aktiveres igen, position P i indgreb, eller position N i indgreb med håndbremsen trukket;

eller

- position R i indgreb;

eller

- træd speederpedalen ned;

eller

- I manuel tilstand aktiveres gearskiftegrebene.

For at påfylde brændstof skal motoren være stoppet (og ikke i standby): Du SKAL stoppe motoren START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

funktionen ”AUTOHOLD” er aktiveret ”AUTOHOLD”-FUNKTION, kan bremsepedalen frigives og motorens standby opretholdes.

For at afslutte motorens standby med bremsepedalen frigivet skal du træde på gaspedalen.

Betingelser for manglende standby af motor

Visse betingelser tillader ikke systemet af sætte motoren på standby:

- førerdøren er ikke lukket;

- førerens sikkerhedssele er ikke spændt;

- køretøjet er sat i bakgear;

- motorhjelmen er ikke låst;

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- forskellen mellem bilens indvendige temperatur og den foreskrevne temperatur for det automatiske klimaanlæg er for stor;

- parkeringsafstandskontrol er i drift;

- Højden er for høj;

- Hældningen er for stejl for køretøjer udstyret med en automatisk gearkasse;

- funktionen ”Klart udsyn” er aktiveret AUTOMATISK AIRCONDITION;

- motorens temperatur er for lav;

- antiforureningssystemet regenereres;

-...

Afhængigt af køretøjet lyser kontrollampen på instrumentbrættet. Dette minder dig om, at motorens standbyfunktion ikke er tilgængelig.

Advarselslampen kan blive vist sammen med en meddelelse i instrumentpanelet:

- ”Optimerer Batteri Ladning” for at prioritere batteriopladningen;

- ”Prioriterer Temperaturinst.” for at prioritere klimaanlægget;

- ”Prioriterer Kørende motor” for at prioritere motoroperationer.

Deaktiver funktionen Stop and Start ved ethvert indgreb i motorrummet.

Særlige anmærkninger til automatisk genstart af motoren

I visse tilfælde kan motoren genstartes uden indgreb for at garantere din sikkerhed og komfort.

Det sker særligt, når:

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- funktionen ”Klart udsyn” er aktiveret AUTOMATISK AIRCONDITION;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- Vognen kører med mere end 5 km/t (ved kørsel ned ad bakke...);

- der forkommer gentagne tryk på bremsepedalen eller behov for bremsesystemet;

-...

Afhængigt af køretøjet vises advarselslampen på instrumentpanelet for at informere dig om automatisk genstart af motoren.

Afhængig af køretøjet lyser denne kontrollampe muligvis sammen med en meddelelse på instrumentbrættet:

- ”Optimerer Batteri Ladning” for at prioritere batteriopladningen;

- ”Prioriterer Temperaturinst.” for at prioritere klimaanlægget;

- ”Prioriterer Kørende motor” for at prioritere motoroperationer.

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby) START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

Deaktivering, aktivering af funktionen

Tryk på kontakten 1 for at deaktivere funktionen. Meddelelsen ”Stop & Start deaktiveret” vises på instrumentbrættet, og kontrollampen for tænding 1 tændes.

Tryk igen for at genaktivere systemet. Meddelelsen ”Stop & Start aktiveret” vises på instrumentbrættet, og kontakten 1 forsvinder.

Systemet genaktiveres automatisk, hver gang køretøjet startes med startknappen START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”Tjek Stop & Start” vises på instrumentbrættet, og kontakten 1 er tændt, angiver det, at systemet er deaktiveret.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Bemærk! Med motoren på standby vil et tryk på kontakten 1 automatisk genstarte motoren.

BRUG AF STOP & START-SYSTEMET