START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kortet skal være i aktiveringsområdet 1.

Sådan starter du:

- på køretøjer med automatgear skal du i positionen P trykke på bremsepedalen og knappen 2;

- I køretøjer med manuelt gear skal du trykke på bremsepedalen eller koblingen og derefter på knappen 2. Hvis et gear er i indgreb, kan du kun starte, hvis koblingspedalen trædes ned.

Specifikationer

- Hvis en af betingelserne, der er påkrævet for start, ikke er opfyldt, vil meddelelsen ”bremsepedalen + START” blive vist på instrumentbrættet.

- I visse tilfælde vil det være nødvendigt at dreje på rattet og samtidig trykke på startknappen 2 for at hjælpe med oplåsning af ratstammen, i så tilfælde vises meddelelsen ”Drej rattet + START” for at minde dig om det.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

De kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

”Håndfri” start med bagagerummet åbent

For at forhindre risikoen for tab i dette tilfælde må kortet ikke befinde sig i bagagerummet.

Funktioner for udstyr

(Med tændingen tilsluttet)

Når du stiger ind i vognen, har du automatisk rådighed over mange funktioner (radio, navigation, viskere...).

For at kunne anvende de andre funktioner skal du, mens kortet befindes sig i kabinen, trykke på 2-knappen uden at træde på pedalerne.

FUNKTIONSFEJL

I nogle tilfælde vil dit kort med ”håndfri” betjening ikke fungere:

- Når kortbatteriet er dødt;

- i nærheden af et apparat, der fungerer på samme frekvens (skærm, mobiltelefon, videospil…) ;

- vognen befinder sig i et område med kraftig elektromagnetisk stråling.

Meddelelsen ”Placer kort på zone + start” vises på instrumentbrættet.

Tryk på bremse- eller koblingspedalen, og læg derefter kortet 4 (knapsiden) på placeringsområdet 3. Tryk på knappen 2 for at starte køretøjet. Meddelelsen slukkes.

Betingelser for standsning af motoren

Køretøjet skal være standset i positionen P for køretøjer med automatgear.

Med kortet i køretøjet skal du trykke på knappen 2: Motoren stopper. Ratstammen låses ved åbning af en dør eller ved låsning af køretøjet.

Hvis kortet ikke længere er i kabinen, når du prøver at slukke motoren, vises meddelelsen ”Kort mangler: Tryk og hold” på instrumentpanelet: Tryk på knappen 2 i mindst to sekunder. Hvis kortet ikke længere er i kabinen, skal du sikre, at du kan få fat i det, før knappen trykkes og holdes inde. Uden kortet vil du ikke kunne starte.

Med standset motor vil det tilbehør (radio osv.), som blev anvendt, indtil motoren blev standset, fortsat fungere i cirka 10 minutter.

Når venstre fordør åbnes, vil dette udstyr ophøre med at fungere.

Sluk aldrig for tændingen, før vognen er helt stoppet. Når motoren er standset, vil hydraulisk bremsefunktion, servostyring osv. samt passivt sikkerhedsudstyr så som airbags og seleforstrammere ikke længere fungere.

Hvis du forlader køretøjet, især hvis du har et kort på dig, skal du sikre dig, at motoren er helt standset.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

De kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.