SERVOPARKERINGSBREMSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assisteret funktion

Aktivering af parkeringsbremsen

Med standset køretøjet kan den elektroniske parkeringsbremse bruges til at immobilisere køretøjet:

- ved at trykke på motorens start/stop-knap 1 eller ved at dreje tændingsnøglen til positionen 2 ON" (2);

eller

- når førerens sikkerhedssele ikke er spændt;

eller

- når førerens dør er åben

eller

- for køretøjer, der er udstyret med automatgear, og position P er valgt.

I alle andre tilfælde, for eksempel motoren er gået i stå eller er i standby på grund af Stop and Start FUNKTIONEN STOP AND START, aktiveres servoparkeringsbremsen ikke automatisk. I så fald må den manuelle funktion anvendes. På visse landespecifikke modeller er den assisterede bremsefunktion ikke aktiveret. Se afsnittet ”Manuel funktion”.

Trækning af den elektroniske parkeringsbremse bekræftes af meddelelsen ”Parkeringsbremse aktiveret”, kontrollampen } vises på instrumentbrættet, og kontrollampen 3 vises på kontakten 4.

Når motoren er standset, slukker kontrollampen 3 få minutter efter aktivering af servoparkeringsbremsen, og kontrollampen } slukker, når bilen låses.

Køretøjet kan stoppes ved hjælp af den elektroniske parkeringsbremse. Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Dette visualiseres ved tænding af kontrollampen 3 på kontakten 4 og kontrollampen } på instrumentbrættet, indtil dørene er låst. Afhængigt af køretøjet sidder der en mærkat øverst på forruden for at minde dig om dette.

Assisteret funktion (fortsat)

Bemærk: I nogle situationer (elektronisk parkeringsbremsefejl, manuel frigørelse af parkeringsbremsen osv.) lyder et bip, og meddelelsen ”Aktiver parkeringsbremse” vises på instrumentpanelet for at advare dig om, at den elektroniske parkeringsbremse er frigjort.

- med motoren kørende: ved åbning af førerens dør;

- med motoren standset (f.eks. i tilfælde af motorblokering): Ved åbning af en fordør.

I dette tilfælde trækkes og derefter slippes betjeningen 4 for at trække servoparkeringsbremsen.

Assisteret frigørelse af parkeringsbremsen

Bremsen slækkes ved start af bilen, ved acceleration.

Manuel funktion

Du kan trække servoparkeringsbremsen manuelt.

Manuel aktivering af den elektroniske parkeringsbremse

Træk i betjeningen 4. Kontrollampen 3 og kontrollampen } tændes på instrumentbrættet.

Manuel frigørelse af den elektroniske parkeringsbremse

Tryk på kontakten 1 uden at trykke på pedalerne eller dreje nøglen 2 til positionen ”ON” 2 for at slå tændingen til. Tryk på bremsepedalen, og tryk derefter på kontakten 4: Indikatoren 3 på kontakten og indikatoren } på instrumentpanelet slukkes.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Dette visualiseres ved tænding af kontrollampen 3 på kontakten 4 og kontrollampen } på instrumentbrættet, indtil dørene er låst.

Punktvis stop

For at aktivere servoparkeringsbremsen manuelt (når der stoppes ved rødt eller med motoren kørende osv.): Træk og slip betjeningen 4. Bremsevirkningen ophører automatisk, når vognen startes.

Særlige tilfælde

For parkering på hældende grund eller f.eks. med anhænger, trækkes i betjeningen 4 i nogle sekunder for at opnå den maksimale bremsning.

Ved parkering med løsnet parkeringsbremse (f.eks.ved risiko for frostvejr) foretages følgende:

- sluk for motoren ved at trykke på motorens start/stop-knap 1, eller ved at dreje tændingsnøglen 2;

- frigør den elektroniske parkeringsbremse manuelt;

- med køretøjet P i gear slippes bremsepedalen og kontakten 4.

Hvis der ikke forekommer noget visuelt signal eller lydsignal, angiver dette en fejl ved instrumentbrættet. Dette betyder, at du bør standse øjeblikkeligt, så snart færdselen tillader det. Sørg for at parkere vognen et sikkert sted, og kontakt et autoriseret værksted.

Modeller med automatisk transmission

Når førerens dør er åben eller forkert lukket, og motoren kører, deaktiveres automatisk slækning af bremsen af sikkerhedshensyn (dette udelukker, at bilen kører selv uden fører). Meddelelsen ”Slip parkerings- bremsen manuelt” vises på instrumentbrættet, når føreren trykker på speederen.

Funktionsfejl

- I tilfælde af fejl tændes kontrollampen © på instrumentbrættet fulgt af meddelelsen ”Tjek parkeringsbremse” og i visse tilfælde kontrollampen }.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

- I tilfælde af fejl i servoparkeringsbremsen tændes kontrollampen ® fulgt af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”, et lydsignal og i nogle tilfælde af kontrollampen }.

Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene.

Hvis meddelelsen ”Elektrisk fejl FARE” eller ”Kontrollér batteri” eller ”Bremsesystem fejl” vises, skal du immobilisere køretøjet ved at vælge første gear (med manuel gearkasse), position P (med automatisk gearkasse) eller ved at trække i kontakten 4 i ca. 10 sekunder. Hvis forholdene og hældningen kræver det, blokeres køretøjets hjul.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Forlad aldrig køretøjet uden at skifte til positionen P og slukke motoren. Ellers kan vognen sætte sig i bevægelse, selv om den er standset, hvis et gear er i indgreb og speederpedalen trædes ned.

Der kan herved opstå risiko for uheld.

TRAFIK- OG MOTORVEJSASSISTENT

ELEKTRONISK PARKERINGSBREMSE OG AUTOHOLD-FUNKTION