Tilbage til listen

HASTIGHEDSBEGRÆNSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hastighedsbegrænseren er en funktion, som gør det muligt at fastsætte en bestemt maksimal hastighed under kørsel, kaldet begrænset hastighed.

Betjening

1 Hastighedsbegrænser Til/Fra-knap.

2 Fartpilot Til/Fra-knap.

3 Kontakt til at aktivere og reducere den begrænsede hastighed (SET/-).

4 Kontakt til at aktivere og øge den begrænsede hastighed eller til at indstille den gemte, begrænsede hastighed (RES/+).

5 Afbrydelse af funktionen (med programmering af den begrænsede hastighed) (0).

Kørsel

Når en begrænset hastighed er indstillet, men endnu ikke nået, er kørslen fuldstændig ligesom et køretøj uden hastighedsbegrænser.

Når den indregistrerede hastighed er nået, vil aktivering af speederpedalen ikke gøre det muligt at overskride den begrænsede hastighed, undtagen i nødstilfælde (se afsnittet «overskridelse af den programmerede hastighed».

Du kan forbinde hastighedsbegrænseren til funktionen ”Registrering af vejskilte”. REGISTRERING AF VEJSKILTE

Betjening

Tryk på kontakten 1. Kontrollampen 6 lyser gråt. Meddelelsen ”Fartbegrænser Aktiv” vises på instrumentpanelet ledsaget af streger, der indikerer, at hastighedsbegrænsningsfunktionen er i drift og venter på at gemme en hastighedsbegrænsning.

For at gemme den aktuelle hastighed skal du trykke på 4-kontakten (RES/+) eller 3-kontakten (SET/- ): hastighedsbegrænsningen erstatter stregerne og, afhængigt af køretøjet, 6-advarselslampen vises som hvid.

Den laveste registrerede hastighed er 30 km/t.

Ændring af den begrænsede hastighed

Den fastsatte begrænsede hastighed kan ændres ved korte eller vedvarende tryk på:

- Kontakten 4 (RES/+) for at øge hastigheden;

- kontakten 3 (SET/-) for at nedsætte hastigheden.

Overskridelse af den programmerede hastighed

Den programmerede hastighed kan på et hvilket som helst tidspunkt overskrides. Sådan gør du: tryk speederen helt i bund med et fast tryk (ud over modstandspunktet).

Ved overskridelse blinker den begrænsede hastighed rødt på instrumentbrættet. Løft derefter foden fra speederen: hastighedsbegrænserfunktionen genaktiveres, så snart du når under den indstillede hastighed.

Hvis hastighedsbegrænseren ikke er tilgængelig (efter flere forsøg på at aktivere), skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Hvis det ikke er muligt at fastholde den begrænsede hastighed

Ved kørsel ned ad en stejl hældning kan systemet muligvis ikke fastholde den begrænsede hastighed: den begrænsede hastighed blinker rødt på instrumentpanelet, og der afgives med regelmæssige mellemrum et lydsignal for at gøre dig opmærksom på denne situation.

Du skal holde fødderne tæt på pedalerne for at være klar til at reagere i nødstilfælde.

Afbrydelse af funktionen

Funktionen hastighedsbegrænser sættes på standby, når du trykker på kontakten 5 (0). Den begrænsede hastighed gemmes og vises med gråt på instrumentpanelet.

Genkaldelse af den begrænsede hastighed

Hvis en hastighed er blevet gemt, er det muligt at hente den igen ved at trykke på kontakten 4.

Afbrydelse af funktionen

Hastighedsbegrænsningen afbrydes:

- Når du trykker på kontakten 1. I dette tilfælde gemmes hastigheden ikke længere;

- Når du trykker på kontakten 2. I dette tilfælde vælges fartpiloten, og der er ingen gemt hastighed.

Kontrollampen 6 forsvinder fra instrumentbrættet, og meddelelsen ”Fartbegrænsning FRA” vises for at bekræfte, at funktionen er deaktiveret.

Når hastighedsbegrænseren er sat på standby, skal du trykke på kontakten 3 for at genaktivere funktionen uden at tage hensyn til den gemte hastighed: det er bilens aktuelle hastighed, der tages højde for.

BRUG AF HASTIGHEDSBEGRÆNSER