MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afhængigt af køretøjets udstyr gør denne funktion det muligt at aktivere/deaktivere samt indstille visse funktioner i køretøjet.

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm 1

Adgang til menu for indstillinger

Se de forskellige multimedieinstruktioner for at få oplysninger om adgang til indstillingerne.

Valg af indstillinger

Vælg en menu og derefter den funktion, der skal ændres (displayet afhænger af køretøjets udstyr og landet):

a) “Kørsel”:

- Indikatorlydstyrke;

- Frihjul i tilstanden ECO.

b) “Adgang”:

- Kun oplåsning af førerdør;

- Lås døre under kørsel;

- Åbning/lukning i håndfri tilstand;

- Fjernbetjent låsning/oplåsning, når du nærmer dig køretøjet;

- Lydløs;

- Automatisk låsning.

c) “Lys & visker”:

- Viskerfunktion i bakgear;

- Automatisk forrudeviskerfunktion;

- Viskerfunktion efter rudevask.

d) “Velkommen”:

- Udvendig velkommen;

- Automatisk udfoldning af spejle;

- Indvendig velkommen;

- Automatisk tilstand for loftslys.

Afhængigt af funktionen, vælg:

- ”ON" eller "OFF" for at aktivere eller deaktivere,

eller

- en varighed til at justere tidspunktet for tænding af lyset (f.eks. til funktionen ”følg-hjem-lys”).

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

Adgang til menuen for indstilling af display 2

Når køretøjet er standset, skal du trykke på kontakten 3 så mange gange som nødvendigt for at nå frem til fanebladet ”Køretøj”. Tryk gentagne gange på kontakten 4 eller 5 for at få adgang til menuen ”Indstillinger”, og bekræft derefter ved at trykke på 6 ”OK".

Valg af indstillinger

Naviger ved hjælp af betjeningsenheden 4 eller 5 for at vælge den funktion, der skal ændres, og tryk på 6 ”OK" for at bekræfte (visning kan variere afhængigt af køretøjets udstyr og landet):

a) “INSTRUMENTBRÆDT”:

- Sprog;

- Enhed;

- Stil;

- Farve.

b) “BIL”:

- Bagrudeviskerfunktion ved bakgear

- Automatisk forrudeviskerfunktion;

- Dryp-viskerfunktion, for/bag;

- Frihjul i tilstanden ECO;

- Velkomstlyd uden for kabinen.

c) “PARKERINGSASS.”:

- Lydstyrke på biplyd.

d) “KØREAASISTENT”:

- Følsomhed for advarsel om vejbaneskift;

- Vibration ved advarsel om vejbaneskift;

- Følsomhed for sporassistent;

- Alarm om blind vinkel;

- Aktiv bremsefunktion;

- Advarsel om overskridelse af hastighed;

- Afstandsalarm.

e) “lys”:

- Automatisk tilstand for loftslys.

f) “Adgang”:

- Lås døre under kørsel;

- Åbning/lukning i håndfri tilstand;

- Oplås kun dør i førerside

- Automatisk genlåsning;

- Lydløs låsning;

- Automatisk åbning/lukning

- Automatisk udfoldning af spejle.

g) “reset”.

= funktion aktiveret

< funktion deaktiveret

Når en linje er markeret, skal du trykke på 6 ”OK" for at justere funktionen.

Hvis du vælger enten ”PARKERINGSASS.” derefter ”VOLUME” eller ”INSTRUMENTBRÆDT” derefter ”SPROG”, skal du foretage et yderligere valg (lydstyrke på parkeringssensor eller sprog på instrumentpanel). I dette tilfælde foretages og godkendes dit valg ved at trykke på ”6 OK", og den valgte værdi gengives ved = foran linjen.

For at forlade menuen skal du trykke på 4 eller 5 for at få adgang til ”TILBAGE” og bekræfte ved at trykke på 6 ”OK". Det kan være nødvendigt at udføre denne handling flere gange.

Menuen til personliggørelse af vognens indstillinger kan ikke foretages under kørsel. Ved en hastighed, der overstiger 20 km/t, skifter instrumentpaneldisplayet automatisk tilbage til informationscenteret.