Tilbage til listen

BAKKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Når du vælger bakgear, viser kameraet 1 på bagklappen et billede af området bag køretøjet på multimedieskærmen 2 sammen med to styrelinjer 3 og 4 (fast og bevægelig).

Dette system anvender styrelinjer til funktionen (bevægelig til banen og fast til afstanden). Når den røde zone nås, kan du ved hjælp af visningen af kofangeren parkere helt nøjagtigt.

Fast profil 3

Den faste profil består af farveangivelserne AB og C, der viser afstanden bag køretøjet:

- A (rød) ca. 30 centimeter fra køretøjet

- B (gul) ca. 70 centimeter fra køretøjet

- C (grøn) ca. 150 centimeter fra køretøjet.

Denne profil forbliver fast, og angiver bilens retningsstabilitet, hvis hjulene er på linje med bilen.

Mobil profil 4

Den er vist med blåt på multimedieskærmen 2. Den viser bilens retningsstabilitet iht. rattets position.

Særlig funktion

Kontrollér, at kameraet ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens e.l.).

Indstillinger

Mens motoren kører, kan du fra multimedieskærmen 2 tilføje eller fjerne guiderne og justere kameraets billedindstillinger (lysstyrke, kontrast osv.). Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Skærmen viser et spejlvendt billede som i et bakspejl.

Profilerne er en repræsentation, der er projiceret på en plan overflade. Disse oplysninger skal ikke tages i betragtning, når de overlapper en lodret genstand eller en genstand på jorden.

Genstandene, der vises på instrumentbrættet, kan være deformeret.

Ved for kraftig belysning (sne, bilen i solen osv.) kan kameraets udsyn blive forstyrret.

Hvis bagagerummet er åbent eller ikke ordentligt lukket, vises meddelelsen ”Bagagerum åbent”, og det omvendte billede kan være væk.

Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

BRUG AF BAKKAMERAET