Tilbage til listen

AUTOMATGEAR, MANUELT HÅNDTAG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gearvælger 1

P: parkering

R: bakkørsel

N: frigear

D: automatisk modus

4-displayet på instrumentbrættet viser den position, der er valgt med gearvælgeren 1, eller det gear, der er valgt i manuel tilstand.

Bemærk: Tryk på knappen 2 for at forlade positionen P eller for at skifte fra position D eller N til position R eller P.

Igangsætning

Med gearvælgeren 1 i positionen P startes motoren.

For at skifte fra position P skal bremsepedalen af sikkerhedshensyn trædes ned, inden låsetappen 2 trykkes ind.

Med foden på bremsepedalen (kontrollampen 3 på displayet slukkes), forlades position P.

Gearvælgeren bør kun sættes i position D eller R , når vognen holder stille, med foden på bremsepedalen og speederpedalen løftet.

Normal kørsel

Sæt gearvælgeren 1 i position D.

Ved de fleste vejforhold behøver du ikke at betjene gearstangen igen: Gearskiftet sker af sig selv i det rette øjeblik ved et passende motoromdrejningstal, idet den automatiske transmission tager hensyn til køretøjets belastning, vejbanens tilstand og den valgte køremåde.

Kør økonomisk

Lad altid gearvælgeren stå i position D på landevej; med speederpedalen let nedtrådt skifter gearene automatisk til et lavere motoromdrejningstal.

Acceleration og overhalinger

For at gøre dette skal du træde speederpedalen hurtigt helt i bund.

Herved opnås et skift til det mest optimale gear, afhængig af motorens øjeblikkelige ydelse.

Gearskiftegreb 5 og 6

Afhængigt af køretøjet kan du bruge grebene 5 og 6 for at skifte gear, når gearvælgeren er i position D.

5: Skift til et lavere gear.

6: Skift til et højere gear.

Skift til positionerne P, N og R kan ikke foretages ved hjælp af skiftegrebene.

Bemærk: Skub ved brug i midten af grebet, ikke den øvre ende.

Kørsel med manuel betjening

Når du kører i position D, kan du skifte til manuel kørsel med skiftegrebene 5 og 6 på rattet. Afhængigt af køretøjet er der to tilgængelige tilstande for manuel kørsel:

- den ”midlertidige” manuelle tilstand kan bruges til at gennemtvinge gearskift ved kortvarigt at trykke på et af de to greb. Kørselstilstanden D og det tilkoblede gear vises på instrumentbrættet.

Bemærk: Gearkassen vender automatisk tilbage til automatisk tilstand D, hvis det tilkoblede gear ikke længere er optimalt for køretøjets ydelse, eller hvis ingen handling blev udført på et greb i et vist tidsrum.

- Permanent manuel tilstand aktiveres ved at trykke og holde på et af grebene. Kørselstilstand M og det tilkoblede gear vises på 7-displayet på instrumentpanelet.

Bemærk: Vend tilbage til automatisk tilstand ved at trykke på og holde det højre skiftegreb. Automatisk tilstand D vises på instrumentpanelet.

I alle tilfælde:

- for at skifte til lavere gear, trykkes på det venstre skiftegreb;

- for at skifte til højere gear, trykkes på højre skiftegreb.

Særlige tilfælde

Under visse kørselsforhold, der f.eks. medfører beskyttelse af motoren, aktivering af det dynamiske stabilitetssystem ESC ESC osv., kan det automatiske system skifte gear automatisk.

Endvidere kan den automatiske transmission for at undgå fejlmanøvrer nægte at udføre et gearskifte; i dette tilfælde vil angivelsen af valgt gear blinke i nogle sekunder for at advisere herom.

Særlige kørselsforhold

- Hvis vejtypen eller vejrforholdene (stejle opadgående skråninger, pludselige nedadgående skråninger, dyb sne, sand eller mudder) gør det vanskeligt at forblive i automatisk tilstand, afhængigt af køretøjet, anbefales det at skifte til manuel tilstand ved at bruge grebene. Herved undgås hyppige automatiske skift under kørsel på stigninger, og der opnås en motorbremsning i tilfælde af længerevarende kørsel nedad.

- For at forhindre at motoren går i stå i meget koldt vejr, skal du vente nogle øjeblikke, før du forlader position P eller N og sætte gearvælgeren i position Deller R.

Standsning og parkering

Når vognen er standset, holdes foden på bremsepedalen, og gearvælgeren bringes i position P: gearkassen står da i frigear, og hjulene blokeres mekanisk gennem transmissionen.

Sørg for, at servoparkeringsbremsen er aktiveret.

Ved stop på stigninger må foden ikke være på speederen.

Risiko for overophedning af automatgearkassen.

Af sikkerhedsgrunde, sluk aldring for tændingen førend at bilen står helt stille.

Position P må kun indkobles, når køretøjet holder stille.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (deformering af en aksel…).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Vedlligeholdelsesinterval

Se vedligeholdelsesdokumentet for dit køretøj, eller spørg en autoriseret forhandler, om den automatiske gearkasse kræver planlagt vedligeholdelse.

Hvis den ikke skal betjenes, er der ingen grund til at påfylde olie.

FUNKTIONSFEJL

- Hvis meddelelsen ”Tjek aut. gearkasse” vises på instrumentbrættet under kørsel, angiver dette en fejl.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted;

- Hvis meddelelsen ”Aut. gearkasse overophedning” vises på instrumentbrættet under kørsel, skal køretøjet stoppes så hurtigt som muligt, så gearkassen kan køle af, indtil meddelelsen forsvinder.

- Fejlsøgning på et køretøj med en automatisk transmission BUGSERING: Starthjælp.

Når der sættes i gang,, hvis gearvælgeren sidder fast i P, når du træder ned på bremsepedalen (f.eks. batterifejl), er det muligt at frigøre gearvælgeren manuelt for at frigøre drivhjulene. For at gøre dette skal du frigøre den nederste del af manchetten og trykke på knappen 9, samtidig med at du trykker på knappen 8 på gearvælgeren for at låse den op og skifte til position N.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.