Tilbage til listen

EL-BETJENT SOLTAG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sådan forskubbes solsejlet 1

- Åbning: Skub håndtaget 2 bagud for at flytte soltaget til den ønskede position;

- Lukning: træk håndtaget 2 fremad for at flytte soltaget til den ønskede position.

Sådan åbner du soltaget bagud

- Vipning: Flyt den afmærkede position 3 til position A;

- Åbning: flyt symbolet 3 til positionen BC eller D alt efter den ønskede åbningsfunktion;

- Lukning: flyt symbolet 3 til positionen 0.

Førerens ansvar

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn eller en ikke-selvstændig voksen, selv ikke for en kort periode.

Barnet kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene.

Hvis en legemsdel kommer i klemme, åbnes soltaget straks ved at dreje knappen 4 helt til højre (position D).

Fare for alvorlige kvæstelser.

På modeller, som er udstyret hermed, vil dette aktivere superlåsning. ”HÅNDFRIT” KORT: anvend.

Kontrollér, at der ikke befinder sig nogen i vognen.

Fjernbetjent lukning af soltaget

Hvis du trykker to gange hurtigt efter hinanden på låseknappen på kortet, vil ruderne og taget automatisk lukkes.

Det tilrådes kun at aktivere systemet, hvis brugeren kan overvåge vognen og sikre, at der ikke befinder sig nogen i kabinen.

På modeller, som er udstyret hermed, vil dette aktivere superlåsning. ”HÅNDFRIT” KORT: anvend.

Kontrollér, at der ikke befinder sig nogen i vognen.

Specifikationer

Dit køretøj er udstyret med en kraftbegrænser: når soltaget møder modstand (en gren fra et træ eller lign.), når det lukkes, stopper det og rykker derefter nogle centimeter tilbage.

Efter en fjernbetjent lukning af soltaget vil et tryk på knappen 4 sætte soltaget i samme stilling som før lukningen.

Soltaget kan ikke åbnes, hvis temperaturen er under -20 °C. Det kan dog stadig lukkes.

Sørg for, at ingen dele af kroppen (arm, hånd, mv.) stikker ud af køretøjet, når soltaget lukkes.

Fare for alvorlige kvæstelser.

FUNKTIONSFEJL

Hvis soltaget ikke kan lukkes, skal du flytte symbolet 3 til positionen 0 og derefter trykke på knappen 4, indtil soltaget er helt lukket: kontakt et autoriseret værksted.

Forholdsregler ved brug

- Vogn udstyret med tagbøjler og last på taget.

Almindeligvis bør soltaget ikke bevæges, når der er last på taget.

Inden en evt. aktivering kontrolleres genstande og/eller udstyr (cykelholder, bagageboks...) monteret på tagbøjlerne; de skal være anbragt korrekt, og må ikke kunne forhindre soltagets funktion.

Henvend dig til et autoriseret værksted for at få oplysninger om de mulige tilpasninger;

- sørg altid for at soltaget er helt lukket, inden vognen forlades;

- rengør soltagets tætningsliste hver tredje måned; anvend kun et produkt, der er godkendt af vor tekniske service;

- åben ikke soltaget umiddelbart efter kørsel i regnvejr, eller vask af vognen.

Bemærk, at under denne funktion er kraftbegrænseren frakoblet. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted;

Førerens ansvar

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn eller en ikke-selvstændig voksen, selv ikke for en kort periode.

Barnet kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene.

Hvis en legemsdel kommer i klemme, åbnes soltaget straks ved at dreje knappen 4 helt til højre (position D).

Fare for alvorlige kvæstelser.