Tilbage til listen

FORSÆDENAKKESTØTTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Løft af nakkestøtten

Træk nakkestøtten opad til den ønskede højde. Kontroller herefter, at det er korrekt fastlåst.

Sænkning af nakkestøtten

Tryk på knappen 2, og tryk nakkestøtten ned til den ønskede højde. Kontrollér herefter, at det er ordentligt låst.

Afmontering af nakkestøtten

Løft nakkestøtten op i højeste position (vip om nødvendigt sæderyggen bagud). Med nakkestøtten i den øverste stilling trykkes der på knappen 2, og nakkestøtten løftes op, indtil den kan tages af.

Montering af nakkestøtten

Sørg for, at nakkestøttestængerne 3 er rene.

Anbring stængerne i rørene i sæderyggen 1 (om nødvendigt vippes sæderyggen bagud). Tryk nakkestøtten ned, indtil den blokeres, og tryk derefter på knappen 2 for at indstille den ønskede højde. Sørg for, at hver stang 3 er låst fast på sæderyggen.

Nakkestøtten er et sikkerhedselement i vognen, og det bør kontrolleres, at den er monteret og korrekt indstillet: nakkestøttens øverste kant bør være så tæt som muligt med hovedets isse, og afstanden mellem dit hoved og nakkestøtten A skal være mindst mulig.