Tilbage til listen

FORSÆDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Indstilling af sædet

For at flytte sædet frem eller tilbage

Flyt kontakten 1 fremad eller bagud eller, afhængigt af køretøjet, løft og hold i håndtaget 4 for at låse sædet op. Forskyd sædet til den ønskede position, slip håndtaget, og kontrollér, at sædet er fastlåst.

Løft eller sænkning af sædet

Flyt kontakten 1 op eller ned eller, afhængigt af køretøjet, flyt armen 5 så mange gange som nødvendigt opad eller nedad til den ønskede position.

Indstilling af ryglænet

Sæderyggens hældning

Aktivér kontakten 2 fremad eller bagud, eller afhængigt af køretøjet, løft håndtaget 6, og vip ryglænet til den ønskede position.

Forskyd sædet til den ønskede position, slip håndtaget, og kontroller, at sædet er fastlåst.

For indstilling af sædets lændestøtte

Skub til venstre eller højre for knappen 3 for at øge eller mindske støtten.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

For ikke at modvirke sikkerhedsselernes effektivitet bør sædernes ryglæn ikke vippes for langt tilbage under kørsel.

Der må ikke ligge løse genstande i vognbunden (ved førerpladsen): i tilfælde af en kraftig opbremsning kan løse genstande blive kastet ind under pedalerne, som så ikke vil kunne betjenes korrekt.

Midterarmlæn 7

(afhængigt af køretøjet)

For at justere placeringen af det midterste armlæn 7 skal du skubbe det frem eller tilbage.

Elopvarmede sæder

(afhængigt af køretøjet)

Køretøjer, der kun er udstyret med opvarmede sæder

Tilslut tændingen

- Et tryk på kontakten 8 for det pågældende sæde ved den første anvendelse aktiverer varmesystemet på høj. Begge indbyggede kontrollamper i kontakten tændes

- et tryk på kontakten for anden gang ændrer varmen til lav. Én indbygget kontrollampe tændes;

- et tryk på kontakten for tredje gang slukker varmen.

Køretøjer udstyret med opvarmede og ventilerede sæder

Mens motoren kører, skal du trykke på 8 for at få vist indstillinger på multimedieskærmen. Hvis du trykker på 9, aktiveres opvarmet fører- eller passagersæde.

Hvis du trykker på 10 én eller to gange, aktiveres det opvarmede sæde på lavt eller højt niveau. Kontrollamper tændes.

Hvis du trykker på 8 igen, slukkes det opvarmede sæde. Dets kontrollamper slukkes.

FUNKTIONSFEJL

Når der registreres en funktionsfejl, vil kontrollampen i kontakten 8 for det pågældende sæde slukke efter ca. fem sekunder. Kontakt en autoriseret forhandler.

Ventilerede sæder

(afhængigt af køretøjet)

Ventilationssæder fungerer ved at absorbere og udlede luften i kabinen uden at bruge vognens aircondition- og opvarmningsfunktioner. For at opnå den bedste ydeevne tilrådes det at benytte denne funktion med aircondition tændt.

Bemærk: Denne funktion deaktiveres, når motoren slukkes og tændes.

Når motoren kører:

- Med et tryk på 8 vises indstillinger på multimedieskærmen. Med et tryk på 9 aktiveres ventileret fører- eller passagersæde.

- Hvis du trykker på 11 én eller to gange, aktiveres det ventilerede sæde på lavt eller højt niveau. Kontrollamper tændes.

- Hvis du trykker på 8 igen, slukkes det opvarmede sæde. Dets kontrollamper slukkes.

FUNKTIONSFEJL

Når der registreres en funktionsfejl, vil kontrollampen i kontakten 8 for det pågældende sæde slukke efter ca. fem sekunder. Kontakt en autoriseret forhandler.