Tilbage til listen

MOTORHJELM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For at åbne motorhjelmen skal du åbne en dør og trække i håndtaget 1, der er placeret i venstre side af instrumentbrættet.

Sikkerhedsoplåsning af motorhjelmen

For at låse op skal du skubbe tappen 2 samtidig med, at motorhjelmen løftes.

Åbning af motorhjelmen

- Løft motorhjelmen en smule:

- skub tappen 2 mod venstre (uden at løfte motorhjelmen) for at låse sikkerhedsmekanismen op;

- løft derefter motorhjelmen.

Bemærk: Sikker oplåsning kan måske ikke finde sted, hvis du løfter motorhjelmen og skubber tappen 2 på samme tid.

Løft motorhjelmen helt op, hvorefter den holdes oppe vha. to cylindre 3.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen. START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle

Undgå at læne dig mod motorhjelmen: Der er risiko for utilsigtet lukning af motorhjelmen.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser.

Lukning af motorhjelmen

Kontrollér inden lukning af hjelmen, at der ikke er glemt noget i motorrummet.

For at lukke motorhjelmen skal du tage fat i midten af den og sænke den til 30 cm over lukket position, og derefter trykke motorhjelmen let med hænderne mod lukkeretningen, indtil den er helt lukket.

Kontrollér herefter, at motorhjelmen er korrekt fastlåst.

Sørg for, at intet blokerer låsebeslaget (grus, klude…).

Efter ethvert indgreb i motorrummet skal du sørge for ikke at glemme noget (klud, værktøj osv.).

Dette kan beskadige motoren eller medføre uheld.

Hvis der sker en påkørsel - selv mindre - på bilens frontparti eller motorhjelmen, bør motorhjelmens låsesystem hurtigst muligt kontrolleres på et autoriseret værksted.