Tilbage til listen

PARKERINGSSENSORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Der er monteret ultralydssensorer, angivet med pile 1, i kofangerne med henblik på at måle afstanden mellem køretøjet og en forhindring.

Afhængigt af køretøjet registrerer systemet forhindringer foran, bagved og i siderne af køretøjet.

Systemet med parkeringssensorer aktiveres kun, når vognen kører med en hastighed, der er lavere end cirka 10 km/t.

Parkeringshjælpesystemet tager ikke højde for anhængere, lastbærende systemer o.l.

Denne måling omsættes til lydsignaler, hvis frekvens øges, når køretøjet nærmer sig forhindringen, og som ændres til en konstant lyd, når forhindringen befinder sig ca. 20 til 30 cm fra køretøjet.

Specifikationer

Sørg for, at ultralydssensorerne angivet med pile 1 ikke tildækkede (snavs, mudder, sne osv.).

Denne funktion er en supplerende hjælp, som ved lydsignaler angiver afstanden mellem vognen og en forhindring, når vognen bakker.

Funktionen kan i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under bakningsmanøvrer.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

Bemærk! På displayet 2 vises køretøjets omgivelser, og der afgives lydsignaler.

Det er nødvendigt at køre nogle meter frem, før registrering på siderne bliver aktiveret.

Når alle områder har en grå baggrund, er hele området omkring køretøjet overvåget:

- A: analyse af området omkring køretøjet er i gang;

- B: analyse af området omkring køretøjet udført.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (f.eks. kontakt med en stander, høj fortovskant eller andre objekter på vejen) kan du beskadige bilen (f.eks. bøjning af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Funktionsprincip

De fleste genstande, der umiddelbart befinder sig foran, bagved eller ved siderne af køretøjet er registreret.

Afhængigt af afstanden til forhindringen bliver signalfrekvensen forøget, jo tættere køretøjet kommer på, og signalet lyder uafbrudt ved en afstand på 20 cm på siderne og 30 cm foran eller bagved køretøjet. De grønne, orange (eller gule afhængigt af køretøjet) og røde zoner vises på C-displayet.

Registrering af forhindringer på siden

Afhængigt af hjulenes retning bestemmer systemet køretøjets kørselsretning og informerer dig om risiko for sammenstød med en forhindring 3, der befinder sig på siden af køretøjet.

Når der registreres en forhindring på siden af køretøjet:

- Hvis der er risiko for sammenstød, øges lydsignalerne, jo tættere køretøjet kommer på forhindringen, indtil de når en konstant lyd. De grønne, orange og røde områder vises på displayet D;

- Hvis der ikke er risiko for sammenstød, lyder der intet signal, når køretøjet nærmer sig forhindringen. De grønne, orange og røde områder er skraverede på displayet D.

Bemærk! Hvis kørselsretningen ændres under en manøvre, kan signalet for risiko for sammenstød med en forhindring blive forsinket.

Aktivering/deaktivering

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm 4.

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere de forskellige zoner, der dækkes af ultralydsdetektorerne.

Vælg ”ON” eller ”OFF”.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (f.eks. kontakt med en stander, høj fortovskant eller andre objekter på vejen) kan du beskadige bilen (f.eks. bøjning af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

Mens køretøjet holder stille, skal du trykke på kontakten 5 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Bil”.

Tryk på betjeningen 6 eller 7 gentagne gange for at nå til menuen ”Indstillinger”. Tryk på kontakten 8 OK;

Tryk på betjeningen 6 eller 7 gentagne gange for at nå til menuen ”PARKERINGSASS.”. Tryk på kontakten 8 OK.

Justeringer

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm 4

Afhængigt af køretøjet kan visse indstillinger justeres fra multimedieskærmen 4, mens køretøjet holder stille med motoren i gang. Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Lydstyrke for parkeringsafstandskontrol

Indstil lydstyrken for parkeringsafstandskontrol ved at trykke på + eller -.

Systemlyd

Gør det muligt at vælge systemets lyd.

Deaktivering af systemlyd

Aktivér eller deaktiver lyden for parkeringsafstandskontrol.

Bemærk: Hvis du deaktiverer lyden, vil der ikke være lydsignaler, når du nærmer dig en forhindring.

Når køretøjet kører med en hastighed under ca. 10 km/t, kan visse støjkilder (motorcykler, lastbiler, trykluftsbor osv.) udløse lydsignaler for parkeringsafstandskontrollen.

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Mens køretøjet holder stille, skal du trykke på kontakten 5 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Bil”.

- Tryk på betjeningen 6 eller 7 gentagne gange for at nå til menuen ”Indstillinger”. Tryk på kontakten 8 OK ;

- Tryk på betjeningen 6 eller 7 gentagne gange for at nå til menuen ”PARKERINGSASS.”. Tryk på kontakten 8 OK ;

- Vælg ”BIP volume” for at justere parkeringshjælpens lydstyrke ved hjælp af betjeningerne 6 eller 7.

Manuel deaktivering af parkeringsafstandskontrol

Hvis der er bugserings- eller anhængerudstyr foran ultralydsdetektorerne, skal du deaktivere systemet.

Automatisk deaktivering af parkeringsafstandskontrol

Systemet deaktiveres:

- når vognens hastighed overstiger ca. 10 km/t;

- afhængigt af bilen, når bilen har været stoppet i mere end cirka fem sekunder, og der registreres en forhindring (f.eks. i tilfælde af kø);

- når du er i frigear eller i position N eller P med automatgear.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, kommer der et lydsignal i ca. 3 sekunder, hver gang der skiftes til bakgear, sammen med meddelelsen ”P-sensorer kontrolleres” på instrumentbrættet. Kontakt en autoriseret forhandler.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (f.eks. kontakt med en stander, høj fortovskant eller andre objekter på vejen) kan du beskadige bilen (f.eks. bøjning af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

BRUG AF ASSISTANCE TIL LET PARKERING

PARKERINGSASSISTANCE, FORAN/BAG/SIDE

ADVARSEL VED UDKØRSEL FRA PARKERINGSPLADS