Tilbage til listen

RUDEOPTRÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Disse systemer fungerer med tændingen tilsluttet eller afbrudt indtil åbning af en fordør (begrænset til ca. 3 minutter).

Elektrisk rudeoptræk med impulsbetjening

Tryk kortvarigt eller træk i en rudekontakt så langt ud som muligt: Ruden rulles helt ned eller op. En aktivering på kontakten standser rudens bevægelse.

Bemærk: Ruderne i bagdørene kan ikke køres helt ned.

Fra førerpladsen trykkes der på kontakten:

1 for venstre forrude;

2 for højre forrude;

3 og 5 til bagsædepassagererne.

Fra passagerpladserne trykkes der på kontakten 6.

Undgå at anbringe genstande på en halvåben rude: Du risikerer at beskadige rudeoptrækket.

Førerens ansvar

Efterlad aldrig nøglen eller kortet i køretøjet, og efterlad aldrig et barn, en afhængig voksen eller et husdyr i køretøjet, heller ikke for et kort øjeblik.

Barnet kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene.

Hvis en legemsdel kommer i klemme, rulles rudeoptrækket straks ned ved at trykke på den pågældende kontakt.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Bagsædepassagerernes sikkerhed

Føreren kan afbryde både bagdørene og rudeoptrækkene i bagdørene for alle passagerer, inklusive sig selv, ved at trykke på kontakten 4. Der vises en bekræftelsesmeddelelse på instrumentbrættet.

Elektrisk rudeoptræk med impulsbetjening (fortsat)

Bemærk! Hvis ruden registrerer en forhindring, mens den lukkes (f.eks. en gren), vil den stoppe og køre et par centimeter tilbage.

Fjernbetjent lukning af ruderne

Hvis du, mens dørene er låst udefra, dobbeltklikker på låseknappen på førerdøren i håndfri tilstand, på kortet eller, afhængigt af køretøjet, på tasten, vil alle ruder (og soltag, afhængigt af køretøjet) med elektrisk rudeoptræk med impulsbetjening lukkes automatisk.

Det tilrådes kun at aktivere systemet, hvis brugeren kan overvåge vognen og sikre, at der ikke befinder sig nogen i kabinen.

Funktionsfejl

Hvis ophejsningen af en rude ikke virker, vil systemet overgå til ikke-impulsbetjening: Træk så mange gange som nødvendigt i den pågældende kontakt, indtil ruden lukkes helt (ruden går trinvist op), hold kontakten i tre sekunder (stadig til låsesiden) i et sekund, og lad derefter ruden gå helt ned og helt op igen for at genaktivere systemet.

Hvis det er nødvendigt, kontakt da et af bilmærktes værksteder.

Ved lukning af ruderne skal du sikre dig, at ingen del af kroppen (arm, hånd, mv.) stikker ud af køretøjet.

Fare for alvorlige kvæstelser.