Tilbage til listen

VARME, MANUEL AIRCONDITION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjening

(afhængig af model)

1 Fordeling af luften i kabinen.

2 Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængig af modellen, sidespejlene.

3 Regulering af ventilationshastigheden.

4 Luftrecirkulation.

5 Regulering af lufttemperatur.

6 Aircondition.

Start og stop af aircondition

Tasten 6 bruges til at starte (kontrollampe tændt) eller stoppe (kontrollampe slukket) airconditionfunktionen.

Aktivering er ikke mulig, hvis betjeningsknappen 3 er indstillet på ”0”.

Aircondition gør det muligt at:

- At sænke temperaturen i kabinen.

- fjerne dug hurtigere fra ruderne.

Fordeling af luften i kabinen

Der er fem muligheder for luftfordeling. Drej kontakten 1 for at vælge luftfordeling.

W Luftstrømmen ledes derved til afdugningsdyserne ved forruden og afdugningsdyserne ved de forreste sideruder.

Luftstrømmen fordeles mellem alle afdugningsdyserne ved sideruderne foran, ved forruden, og ved fødderne.

Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

Hele luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet, mod vognbunden foran og, afhængigt af modellen, passagerne på bagsædet i anden række.

J Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet.

Aktivering af recirkulation af luften

Tryk på knappen 4, og den indbyggede kontrollampe tændes. I denne position recirkulerer luften uden tilførsel af luft udefra.

Recirkulation af luften gør det muligt:

- at isolere kabinen fra luften udenfor (f.eks. ved kørsel i forurenede områder);

- Hurtigere afkøling af temperaturen i kabinen.

Hvis klimaanlægget ikke er aktiveret (”A/C lys i kontakten 6 slukket), kan langvarig brug af recirkuleret luft forårsage dug på sideruderne og forruden samt andre problemer som følge af tilstedeværelsen af   ikke-recirkuleret luft i kabinen. Det tilrådes derfor igen at anvende normalpositionen (luft udefra) ved at dreje knappen 4 igen, så snart luftrecirkulation ikke længere er nødvendig.

Regulering af ventilationshastigheden

Bevæg betjeningen 3. Jo længere knappen drejes til højre, desto mere øges luftmængden. Hvis luftindtaget ønskes standset, indstilles betjeningsknappen 3 på ”0”.

Systemet standser: luftcirkulationshastigheden er lig nul (med vognen standset), du kan dog mærke en smule luft, når vognen kører.

Regulering af lufttemperaturen

Drej knappen 5 til den ønskede temperatur. Jo længere inde i det røde felt, des mere varme.

Under længere tids anvendelse af airconditionanlægget kan det forekomme, at luften føles kold. Drej knappen 5 mod højre for at hæve temperaturen.

Brug af positionen W på betjeningsknappen 1 fører automatisk til, at luften strømmer ud for at forhindre risikoen for dug på forruden.

Afrimning-afdugning af bagruden

Med motoren i gang trykkes på tasten 2. Kontrollampen tændes.

Denne funktion giver en hurtig elektrisk afdugning/afrimning af bagruden og sidespejlene (på modeller udstyret med dette system).

For at stoppe funktionen trykkes igen på knappen 2. Advarselslampen slukkes.

Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Hurtig afdugning

Sæt betjeningerne 13 og 5 i positionerne W:

- afdugning;

- blæser ved hastighed 3 eller 4;

- maksimal temperatur.

Tryk på knappen 4 for at deaktivere luftrecirkulationen (sluk lys), og tryk på knappen 2 for at aktivere afisning af bagruden (tændt).

Når airconditionsystemet er slukket, aktiveres luftrecirkulationen automatisk ifølge forhold såsom køretøjets hastighed for at gøre luften mere behagelig. Hvis du trykker på knappen 4, deaktiveres denne funktion.