Tilbage til listen

VENTILATIONSSPJÆLD, LUFTUDGANGE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ventilationsspjæld i midten 4, siden 1 og bagved 8

Luftmængde

For at lukke: Flyt markøren 9 mod det udvendige af køretøjet ud over det stramme punkt.

For at åbne: Flyt markøren 9 mod det indvendige af køretøjet.

Luftfordeling

Flyt markøren 9 til den ønskede position.

Fastgør ikke genstande til luftventilationerne (f.eks. montering af telefon).

Der er risiko for beskadigelse.

Bagsædepladser

(afhængigt af modellen)

Varmespjæld til passagerernes fødder 8.

Før intet ind i bilens ventilationskredsløb (f.eks. i tilfælde af dårlig lugt...).

Risiko for nedbrydning eller brandfare.