Tilbage til listen

VISKERBLADE: udskiftning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Udskiftning af forrudeviskerblade 2

Ved udskiftning af viskerne skal de først anbringes i serviceposition B.

Motoren kører, eller tændingen er slået til;

- indstil kontaktarmen 1 i position A to gange i træk (viskerfunktionen kører én gang): viskerbladene stopper i serviceposition B væk fra motorhjelmen;

- løft viskerarmen 3;

- sænk tappen 4, og fjern derefter viskerbladet 2.

Montering

Viskerbladet 2 monteres igen ved at indsætte det i holderen i armen 3 og derefter klipse det på, indtil der lyder et klik. Kontroller herefter, at viskerbladet er korrekt fastlåst.

For at returnere viskerbladene til sænket position skal du sørge for, at viskerbladene er foldet ned på forruden og derefter indstille kontaktarmen 1 til positionen A (viskerfunktionen kører én gang): vinduesviskerbladene foldes ned mod motorhjelmen, når tændingen slås til.

Hold øje med vinduesviskernes tilstand. Deres levetid afhænger af dig:

- Rengør viskerne, forruden og bagruden jævnligt med sæbevand.

- Brug dem ikke, når forruden eller bagruden er tør.

- Fjern dem fra forruden, når de ikke har fungeret i længere tid.

Hold øje med viskerbladenes tilstand.

- rengør regelmæssigt viskerbladene med sæbevand;

- anvend dem ikke på en tør forrude;

- fjern dem fra forruden, når de ikke har fungeret i længere tid.

- I frostvejr bør det kontrolleres, at viskerbladene ikke er frosset fast til ruderne (risiko for overophedning af viskermotoren).

- Hold øje med viskerbladenes tilstand. De bør udskiftes, så snart deres effektivitet forringes, - ca. én gang årligt.

Under udskiftningen af viskerbladet, når dette er taget af, skal du passe på ikke at lade viskerarmen falde ind mod ruden, da ruden kan tage skade af det.