GEARSTANG, HÅNDBREMSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gearstang

Modeller med manuelt gearskifte: skift som anvist på gearstangsknoppen 1.

Modeller med automatgear: AUTOMATGEAR, ELEKTRONISK HÅNDTAG.

Skift til bakgear

Når tændingen er tilsluttet, tændes baklygterne, når bakgearet bringes i indgreb.

Håndbremse

Løsning af håndbremsen

Træk grebet 3 en smule opefter, tryk knappen 2 ind, og før grebet ned mod vognbunden.

Kontrollampen } på instrumentbrættet slukkes.

Hvis håndbremsen ikke er helt løsnet, lyser den røde kontrollampe på instrumentbrættet.

Trækning af håndbremsen

Træk gearvælgeren 3 opad. Kontroller, at bilen holder helt stille. Kontrollampen } på instrumentbrættet lyser.

Under kørsel bør man sørge for, at håndbremsen er helt løsnet (den røde kontrollampe skal være slukket), da der ellers er risiko for overophedning eller beskadigelse.

Når bilen holder stille og afhængigt af vejens hældning og/eller bilens belastning, kan det være nødvendigt at trække håndbremsen yderligere mindst to hak opefter, og sætte et gear (1. eller bakgear) i indgreb på modeller med manuelt gearskifte, eller sætte gearvælgeren i position P på modeller med automatisk gearkasse.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (deformering af en aksel…).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.