DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentbræt A

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentbrættet med indhold og forskellige farver efter eget valg.

For køretøjer udstyret med en multimedieskærm henvises der til multimedieinstruktionerne.

For køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Speedometer 1

Omdrejningstæller 2

(gradinddeling × 1 000)

Den vises muligvis ikke afhængigt af den valgte tilpasning.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t. Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Indikator for kørestil 3 GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Samlet kilometertal (kilometertæller) 4 INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre

Informationscenter 5 TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 6

Vises efter min. 400 meters kørsel. INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre.

Tripcomputer- og multimedieoplysninger 7

Afhængigt af køretøjet kan du få vist oplysninger fra multimedieskærmen (kompas, telefon, navigation osv.) eller oplysninger fra tripcomputeren.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Indikator for kølervæsketemperatur 9

Ved normal brug skal indikatoren 9 være før området 8. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Brændstofmåler 10

Hvis niveauet er på minimum, blinker den i indikatoren integrerede kontrollampe M orange fulgt af et lydsignal. Fyld på hurtigst muligt.

Instrumentbræt B

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentbrættet med indhold og forskellige farver efter eget valg.

For køretøjer udstyret med en multimedieskærm henvises der til multimedieinstruktionerne.

For køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Indikator for kølervæsketemperatur 11

Ved normal brug skal indikatoren 11 være før området 12. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Speedometer 13

Displayet kan variere afhængigt af det valgte udseende.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t. Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Omdrejningstæller 14

(gradinddeling × 1 000)

Dette vises afhængigt af den valgte personlige indstilling på instrumentbrættet. Det vises muligvis ikke afhængigt af det valgte udseende.

Indikator for kørestil 15 GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Multimedieinformation 16

Afhængigt af køretøjet kan du få vist oplysninger på multimedieskærmen (kompas, telefon, navigation osv.).

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 17

Vises efter min. 400 meters kørsel. INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre.

Samlet kilometertal (kilometertæller) 18 INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre

Informationscenter 19 TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

Brændstofmåler 20

Hvis niveauet er på minimum, blinker den i indikatoren integrerede kontrollampe M orange fulgt af et lydsignal. Fyld på hurtigst muligt.

Instrumentbræt C

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentpanelet med farver efter eget valg. For køretøjer udstyret med en multimedieskærm henvises der til multimedieinstruktionerne.

For køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Omdrejningstæller 21

(gradinddeling × 1 000)

Indikator for kølervæsketemperatur 23

Ved normaldrift skal indikatoren 23 være før den røde zone 22. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Informationscenter 24

TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 25

Vises efter min. 400 meters kørsel.

INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre

Samlet kilometertal (kilometertæller) 26

INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre

Indikator for kørestil 27 GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Speedometer 28

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t. Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Brændstofmåler 29

Hvis niveauet er på minimum, blinker den i indikatoren integrerede kontrollampe M orange fulgt af et lydsignal. Fyld på hurtigst muligt.

Alarm for minimum oliestand i motor

Displayet på instrumentpanelet advarer ved motorstart, hvis minimal oliestand er nået. OLIESTAND I MOTOR: Generelt.

Den første advarsel kan du få til at forsvinde ved at trykke på kontakten 30OK”.

De følgende advarsler forsvinder automatisk efter cirka 30 sekunder.

Instrumentbræt i miles

(mulighed for at skifte til km/t)

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Når tændingen er slået fra, skal du trykke på kontakten 31 så mange gange som nødvendigt for at komme til køretøjsfanebladet 34;

- Tryk på betjeningen 32 or 33 flere gange for at nå frem til menuen ”Indstillinger”, og tryk på kontakten 30OK”;

- Gør det samme for at få adgang til ”INSTRUMENTBRÆDT”, derefter ”Enheder”.

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm.

Der henvises til instruktionerne til multimediesystemet for at vælge audiosystem.

Bemærk: i begge tilfælde vil informationscenteret automatisk vende tilbage til originalvisningen efter strømsvigt.

Udfør samme handling for at vende tilbage til foregående visning.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.