Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for tågeforlygter

Kontrollampe for tågeforlygter

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe for airbag

Kontrollampe for airbag

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den lyser, mens motoren er i gang, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den tændes under kørsel, bør der påfyldes brændstof hurtigst muligt. Du kan køre omkring 50 km endnu.

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Den tændes ved tilslutning af tændingen, og slukkes når motoren kører. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser og følges af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet

Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet

Tændes, når tændingen tilsluttes og slukker, når håndbremsen slækkes.

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med kontrollampen ® og er fulgt af et lydsignal, angiver det, at væskestanden i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Ladelampe

Ladelampe

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den tændes fulgt af kontrollampen ® og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for olietryk

Kontrollampe for olietryk

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den tænder under kørsel samtidigt med advarselslampen ® og et lydsignal, skal du straks standse vognen og slå tændingen fra.

Kontroller oliestanden. Hvis oliestanden er korrekt, må fejlen være en anden. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Advarselslampe

Advarselslampe

Den tændes ved tilslutning af tændingen, og slukkes når motoren kører. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Du skal stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted, men kør med moderat hastighed. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Kontrollampe for dynamisk stabilitetssystem (ESC) og antihjulspin-system

Kontrollampe for dynamisk stabilitetssystem (ESC) og antihjulspin-system

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Kontrollampen har flere funktioner: Der henvises til afsnittet ”Korrektionssystem og kørselshjælp” i kapitel 2.

Kontrollampe for udstødningsgas

Kontrollampe for udstødningsgas

På køretøjer udstyret med denne funktion tændes lampen, når motoren startes, og slukkes derefter (afhængigt af køretøjet), når tændingen slukkes, hvis køretøjet er i motorens standbyfase (se afsnittet ”Funktionen Stop and Start” i kapitel 2).

–Hvis lampen lyser konstant, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted;

–hvis den blinker under kørsel, bør du nedbringe motoromdrejningstallet, indtil lampen ophører med at blinke. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Se i øvrigt afsnittet ”Gode råd til vedligeholdelse og begrænsning af forurening” i kapitel 2.

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den lyser under kørsel, er der en fejl i ABS-systemet.

Bremsesystemet fungerer da normalt, men uden ABS-systemet. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Lampen lyser blåt, når tændingen tilsluttes.

Hvis den bliver rød, stands da vognen og lad motoren køre i tomgang et par minutter.

Temperaturen skal falde og lampen vende tilbage til blå. Ellers bør du standse motoren. Lad motoren afkøle, inden du kontrollerer væskestanden.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for forvarmning (diesel-versioner)

Kontrollampe for forvarmning (diesel-versioner)

Med tændingen tilsluttet, skal den tænde. Den viser at forvarmsstændrørere virker.

Den slukker sig af sig selv, når forvarmen er opnået. Motoren kan nu starte.

Kontrollampe for overskridelse af hastighed

Kontrollampe for overskridelse af hastighed

Lampen tændes fulgt af et lydsignal, når køretøjet har en hastighed på over 120 km/t.

Kontrollampe for parkeringshjælp

Kontrollampe for parkeringshjælp

Se i afsnittet ”Parkeringshjælp” i kapitel 2.

Kontrollampe for hastighedsbegrænser og fartpilot.

Kontrollampe for hastighedsbegrænser og fartpilot.

Se afsnittene ”Hastighedsbegrænser” og ”Konstantfartholder” i kapitel 2.

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for motor i tomgang

Der henvises til afsnittet ”Stop and Start funktion” i kapitel 2.

Kontrollampe for mangel på tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Der henvises til afsnittet ”Stop and Start funktion” i kapitel 2.

Alarm for tab af dæktryk

Alarm for tab af dæktryk

Der henvises til afsnittet "Alarm for tab af dæktryk" i kapitel 2.

Indikator for hastighedsændring

Indikator for hastighedsændring

Den tændes for at råde dig til at skifte til et højere gear (pil opad) eller et lavere gear (pil nedad).

Kontrollampe for ØKO-modus

Kontrollampe for ØKO-modus

Den tændes, når ØKO-modus tilkobles.

Se afsnittet ”Øko-kørsel” i kapitel 2.

Passagerairbag
          ON

Passagerairbag ON

Se afsnittet ”Sikkerhed for børn: Deaktivering/aktivering af passagerairbag foran” i kapitel 1.

Passagerairbag
          OFF

Passagerairbag OFF

Se afsnittet ”Sikkerhed for børn: Deaktivering/aktivering af passagerairbag foran” i kapitel 1.

Kontrollampe for ikke spændte seler foran

Kontrollampe for ikke spændte seler foran

Den tændes på midterdisplayet ved motorstart, og derefter hvis førerens sele eller forreste passagers sele (når sædet er besat) ikke er spændt, og når vognen når en hastighed på cirka 20 km/t, blinker den, og der udsendes et lydsignal i cirka 2 minutter.

Bemærkning: en genstand placeret på passagersædet kan i visse tilfælde udløse advarselslampen.

Kontrollampe for åben/ne dør/e

Kontrollampe for åben/ne dør/e