START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Start af motor

Sådan starter du:

På køretøjer med automatgear skal gearvælgeren anbringes i positionen P.

Benzindrevne modeller

- Aktivér starteren uden at accelerere.

- Slip nøglen, så snart motoren er i gang.

É Dieselmodeller

- Drej tændingsnøglen til positionen ”ON2, og hold den i denne position, indtil advarselslampen for forvarmning af motoren slukker.

- Drej nøglen til startpositionen ”START3 uden at træde på speederpedalen.

- Slip nøglen, så snart motoren er i gang.

Bemærk: Hvis motoren startes, når udendørstemperaturen er meget lav (under -10 °C): Hold koblingspedalen nede, indtil motoren starter.

Standsning af motoren

Med motoren i tomgang drejes nøglen til positionen ”LOCK0.

Bemærk! I tilfælde af at køretøjet går i stå på køretøjer udstyret med manuel gearkasse, vises meddelelsen ”Tryk kobling” i instrumentpanelet. Tryk helt ned på koblingspedalen for at genstarte motoren.

Sluk aldrig for tændingen, før vognen er helt stoppet. Når motoren er standset, vil hydraulisk bremsefunktion, servostyring osv. samt passivt sikkerhedsudstyr så som airbags og seleforstrammere ikke længere fungere.

Start aldrig vognen i frigear på en skråning. Risiko for deaktivering af servostyringen. Der kan herved opstå risiko for uheld.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

LPG-modeller

Start af motoren sker altid med benzin:

- Aktivér starteren uden at røre speederpedalen;

- Slip nøglen, så snart motoren er i gang.

Systemet skifter automatisk mellem benzin og LPG.

Ved kørsel med LPG kan brændstofmåleren indikere en formindskelse af benzinniveauet.

Alt efter model og under visse brugsforhold (f.eks. kraftig acceleration) kan systemet midlertidigt gå over til benzin-tilstand. Den grønne advarselslampe C blinker uden noget lydsignal.

Hvis de miljømæssige forhold igen er til stede, kan systemet tillade brugen af LPG-tilstand igen.

Ved temperaturer i nærheden af 0 °C eller derunder anbefales det at bruge ECO-tilstand for at maksimere brugen af LPG-tilstand GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL.

Undlad at parkere og lad ikke motoren gå i tomgang på steder, hvor brændbare stoffer eller materialer som f.eks. græs eller nedfaldne blade kan komme i kontakt med et varmt udstødningssystem.

Afbryd aldrig tændingen, før vognen er bragt helt til standsning, idet standsningen af motoren medfører ophør af hjælpefunktioner til: Når motoren er standset, vil hydraulisk bremsefunktion, servostyring osv. samt passivt sikkerhedsudstyr såsom airbags og seleforstrammere ikke længere fungere.

Chaufførerens ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode. Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene. Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr. RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.