START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kortet skal være i aktiveringsområdet 1.

Sådan starter du:

- køretøjer med automatgear, i positionen P trykkes på bremsepedalen, tryk på knappen 2, og slip derefter bremsepedalen, når motoren er startet;

- på køretøjer med manuel gearkasse skal du trykke på bremsepedalen og trykke på knappen 2, og derefter slippe bremsepedalen, når motoren er startet. Hvis et gear er indkoblet, trykkes også på koblingspedalen.

Specifikationer

- Hvis nogen af betingelserne for start ikke er opfyldt, vises meddelelsen ”bremsepedalen + START” eller ”Tryk kobling + START” eller ”Skift til position P” i instrumentpanelet.

- I visse tilfælde vil det være nødvendigt at dreje på rattet og samtidig trykke på startknappen 2 for at hjælpe med oplåsning af ratstammen, i så tilfælde vises meddelelsen ”Drej rattet + START” for at minde dig om det.

Bemærk: bvis motoren går i stå på køretøjer udstyret med manuel gearkasse, vises meddelelsen ”Tryk kobling” på instrumentbrættet. Tryk helt ned på koblingspedalen for at genstarte motoren.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

LPG-modeller

Systemet skifter automatisk mellem benzin og LPG.

Ved kørsel med LPG kan brændstofmåleren indikere en formindskelse af benzinniveauet.

Alt efter model og under visse brugsforhold (f.eks. kraftig acceleration) kan systemet midlertidigt gå over til benzin-tilstand. Den grønne advarselslampe C blinker uden noget lydsignal.

Hvis de miljømæssige forhold igen er til stede, kan systemet tillade brugen af LPG-tilstand igen.

Ved temperaturer i nærheden af 0 °C eller derunder anbefales det at bruge ECO-tilstand for at maksimere brugen af LPG-tilstand GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL.

Undlad at parkere og lad ikke motoren gå i tomgang på steder, hvor brændbare stoffer eller materialer som f.eks. græs eller nedfaldne blade kan komme i kontakt med et varmt udstødningssystem.

Afbryd aldrig tændingen, før vognen er bragt helt til standsning, idet standsningen af motoren medfører ophør af hjælpefunktioner til: Når motoren er standset, vil hydraulisk bremsefunktion, servostyring osv. samt passivt sikkerhedsudstyr såsom airbags og seleforstrammere ikke længere fungere.

Chaufførerens ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode. Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene. Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr. RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

”Håndfri” start med bagagerummet åbent

For at forhindre risikoen for tab i dette tilfælde må kortet ikke befinde sig i bagagerummet.

Funktioner for udstyr

(Med tændingen tilsluttet)

Når du stiger ind i vognen, har du automatisk rådighed over mange funktioner (radio, navigation, viskere...).

For at kunne anvende de andre funktioner skal du, mens kortet befindes sig i kabinen, trykke på 2-knappen uden at træde på pedalerne.

FUNKTIONSFEJL

I nogle tilfælde vil dit kort med ”håndfri” betjening ikke fungere:

- kortets batteri er opbrugt osv.;

- i nærheden af et apparat, der fungerer på samme frekvens (skærm, mobiltelefon, videospil…) ;

- vognen befinder sig i et område med kraftig elektromagnetisk stråling.

Meddelelsen ”Placer kort på zone + start” vises på instrumentbrættet.

Tryk på bremse- eller koblingspedalen, og læg derefter kortet 5 (knapsiden) på placeringsområdet 4. Tryk på knappen 2 for at starte køretøjet. Meddelelsen slukkes.

Betingelser for standsning af motoren

Køretøjet skal være standset med gearstangen sat i P for køretøjer med automatgear.

Med kortet i køretøjet skal du trykke på knappen 2: Motoren stopper. Ratstammen låses ved åbning af en dør eller ved låsning af køretøjet.

Hvis kortet ikke længere er i kabinen, eller hvis kortets batteri er dødt, når køretøjet står stille, og du forsøger at slukke for motoren, vises meddelelsen ”Nøglekort savnes Tryk/hold START” på instrumentbrættet: Hold knappen 2 nede i mere end tre sekunder.

Hvis kortet ikke længere er i førerhuset, skal du sikre dig, at du kan få det tilbage, inden du foretager et langt tryk: Uden et kort vil du ikke kunne starte køretøjet.

Med standset motor vil det tilbehør (radio osv.), som blev anvendt, indtil motoren blev standset, fortsat fungere i cirka 10 minutter.

Når venstre fordør åbnes, vil dette udstyr ophøre med at fungere.

Sluk aldrig for tændingen, før vognen er helt stoppet. Når motoren er standset, vil hydraulisk bremsefunktion, servostyring osv. samt passivt sikkerhedsudstyr så som airbags og seleforstrammere ikke længere fungere.

Hvis du forlader køretøjet, især hvis du har et kort på dig, skal du sikre dig, at motoren er helt standset.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.