INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollampernes placering og funktioner, som beskrives i det følgende, ER AFHÆNGIG AF VOGNENS UDSTYRSNIVEAU OG LANDET.

Eksempler på valg

Forklaring på digitalvisningen

Ingen meddelelse i hukommelse

a) Instrumentjournal.

Viser løbende følgende:

- meddelelser (passagerairbag OFF o.l.)

- meddelelser om funktionsfejl (”Tjek indsprøjtning”, osv.).

b) Øjeblikkeligt forbrug.

Vises, når vognen har nået en hastighed på 30 km/t.

7.4 L/100

Gennemsnitsforbrug siden sidste nulstilling.

Værdien vises efter at have kørt mindst 400 meter siden sidste nulstilling.

5.8 L/100

c) Triptæller: Tilbagelagt afstand siden seneste nulstilling.

112,4 km

Gennemsnitshastighed siden sidste nulstilling.

Vises efter 400 meters kørsel.

123.4 km/h

Kontrollampernes placering og funktioner, som beskrives i det følgende, ER AFHÆNGIG AF VOGNENS UDSTYRSNIVEAU OG LANDET.

Eksempler på valg

Forklaring på digitalvisningen

Gn.snitlig LPG

d) Gennemsnits LPG-brændstofforbrug

--.- L/100

Rækkevidde LPG

Beregnet kørestrækning med resterende LPG-brændstofbeholdning.

--- km

Strækning LPG

Kørt distance på LPG-brændstof siden sidste nulstilling.

--- km

55,8 90 km/t

e) Aktuel hastighed (afhængigt af køretøjet).

Kontrollampernes placering og funktioner, som beskrives i det følgende, ER AFHÆNGIG AF VOGNENS UDSTYRSNIVEAU OG LANDET.

Eksempler på valg

Forklaring på digitalvisningen

Dæk tryk Hold for init.

f) Nulstilling af dæktryk.

ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK

16:30

g) Indstilling af klokken.

UR OG UDENDØRSTEMPERATUR

Kontrollampernes placering og funktioner, som beskrives i det følgende, ER AFHÆNGIG AF VOGNENS UDSTYRSNIVEAU OG LANDET.

Eksempler på valg

Forklaring på digitalvisningen

Informationscenter med meddelelsen om kørestrækning til næste serviceeftersyn

f) Kørestrækning til næste serviceeftersyn eller olieskift.

Kørestrækning inden næste serviceeftersyn

Med tændingen slået til, og motoren ikke kører, skal du gå ind i informationen ”Kørestrækning inden næste serviceeftersyn”. Når kørestrækningen nærmer sig sin afslutning, er der flere muligheder:

- Hvis afstanden er under 1.500 km eller en måned: vises meddelelsen ”Planlæg eftersyn” sammen med den nærmeste termin (kilometertal eller tid)

- Kørestrækning lig med 0 km eller dato for eftersyn nået: Meddelelsen ”Service påkrævet” vises samtidig med kontrollampen ©.

Vognen har altså brug for et eftersyn så hurtigt som muligt.

Service om

30 000 km / 12 måneder

Foretag service om

300 km / 24 dage

Service påkrævet

Nulstilling: For at nulstille funktionen for kørestrækning inden næste serviceeftersyn skal du trykke på knappen OK og holde den inde i ca. 10 sekunder, indtil kilometertal inden service vises konstant.

Bemærk! Hvis et serviceeftersyn er udført uden skift af motorolie, er det kun kilometertallet inden det næste serviceeftersyn, der skal nulstilles. I tilfælde af motorolieskift skal både kørestrækning til næste serviceeftersyn og olieskift genstartes.

Kontrollampernes placering og funktioner, som beskrives i det følgende, ER AFHÆNGIG AF VOGNENS UDSTYRSNIVEAU OG LANDET.

Eksempler på valg

Forklaring på digitalvisningen

Informationscenter med meddelelsen om kørestrækning til næste serviceeftersyn (fortsat)

f) Kørestrækning til næste serviceeftersyn eller olieskift.

Kørestrækning til næste olieskift

Med tændingen slået til, og motoren ikke kører, skal du gå ind i oplysningerne om kørestrækning for at få vist antal kilometer inden næste olieskift.

Olieskift om

30 000 km / 24 måneder

Afhængigt af køretøjet, tilpasses kørestrækningen inden næste olieskift til kørestilen (hyppig kørsel ved lav hastighed, dør-til-dør, længere tids kørsel ved lav hastighed, træk af anhænger, osv.). Den strækning, der kan køres inden næste olieskift, kan derfor i nogle tilfælde formindskes hurtigere end den reelt kørte strækning.

Nulstilling: For at nulstille kilometertal inden næste serviceeftersyn skal du trykke på knappen OK og holde den inde i ca. 10 sekunder, indtil kilometertal inden olieskift vises konstant.

Bemærk! Hvis et serviceeftersyn er udført uden skift af motorolie, er det kun kilometertallet inden det næste serviceeftersyn, der skal nulstilles. I tilfælde af motorolieskift skal både kørestrækning til næste serviceeftersyn og olieskift genstartes.

Påfyld Adblue inden 2400 km

g) Beregnet antal kilometer med resterende reagensmængde.

BLIV FORTROLIG MED INSTRUMENTERNE OG KNAPPERNE