Tilbage til listen

BAKKAMERA.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Når der skiftes til bakgear, sender kameraet 1, der er anbragt på bagsvingdøren, et billede af området bag køretøjet på bakspejlet 2 eller, afhængigt af køretøjet, på multimedieskærmen 3 ledsaget af en eller to profiler 4 og 5 (mobil og fast).

Bemærk: Afhængigt af køretøjet kan du indstille visse parametre fra multimedieskærmen 3. Der henvises til udstyrets betjeningsvejledning.

Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som bilens fører bør udvise.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

Mobilprofil 4 (afhængigt af køretøj)

Den er vist med blåt på multimedieskærmen 3. Den viser bilens retningsstabilitet iht. rattets position.

Fast profil 5:

Den faste profil består af farveangivelser AB og C, der viser afstanden bag køretøjet:

- A (rød) ca. 30 centimeter fra køretøjet.

- B (gul) ca. 70 centimeter fra køretøjet.

- C (grøn) ca. 150 centimeter fra køretøjet.

Denne profil forbliver fast, og angiver bilens retningsstabilitet, hvis hjulene er på linje med bilen.

Dette system anvendes først ved hjælp af en eller flere profiler (mobil til retningsstabilitet og fast til afstand). Når den røde zone nås, kan du ved hjælp af visningen af kofangeren parkere helt nøjagtigt.

Specielt

Kontrollér, at bakkameraet ikke er tilsløret (snavs, mudder, sne, kondens osv.).

Skærmen viser et spejlvendt billede.

Profilerne er en repræsentation, der er projiceret på en plan overflade. Disse oplysninger skal ikke tages i betragtning, når de overlapper en lodret genstand eller en genstand på jorden.

Genstandene, der vises på instrumentbrættet, kan være deformeret.

Ved for kraftig belysning (sne, bilen i solen…) kan kameraets udsyn blive forstyrret.

Når bagdørene er åbne eller ikke ordentligt lukkede, vises meddelelsen ”Bagagerum åbent”, og på nogle modeller forsvinder kameravisningen.

PARKERINGSAFSTANDSKONTROL FORAN/BAG

BAKKAMERA