Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for forreste tågelygter

Kontrollampe for forreste tågelygter

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe for udstødningsgas

Kontrollampe for udstødningsgas

På køretøjer, der har dette udstyr, tændes dette lys, når motoren startes og, afhængigt af køretøjet, når tændingen slås fra, mens motoren er i standby-fasen STOP AND START FUNKTION Derefter slukkes det.

–Hvis lampen lyser konstant, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted;

–Hvis den blinker, skal du nedsætte motoromdrejningstallet, indtil den ophører med at blinke. Kontakt din autoriserede forhandler så hurtigt som muligt GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE OG BEGRÆNSNING AF FORURENING

Kontrollampe for variabel servostyring

Kontrollampe for variabel servostyring

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel fulgt af kontrollampen ®, betyder det, at der er en fejl i systemet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med kontrollampen ® og er fulgt af et lydsignal, angiver det, at væskestanden i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet. Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Advarselslampe for øjeblikkeligt stop
     (rød)

Advarselslampe for øjeblikkeligt stop (rød)

Den tænder ved tilslutning af tændningen eller ved start af motoren og slukker igen, når motoren kører. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser og ledsages af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Advarselslampe
     (orange)

Advarselslampe (orange)

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, når motoren kører. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Du skal stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted, men kør med moderat hastighed. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Dette lyser blåt, når du tilslutter tændingen eller starter motoren.

Hvis den bliver rød, stands da vognen og lad motoren køre i tomgang et par minutter.

Temperaturen skal falde, og kontrollampen skal slukkes eller blive blå igen. Hvis ikke, skal du standse motoren. Lad motoren afkøle, inden du kontrollerer væskestanden.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for olietryk

Kontrollampe for olietryk

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel samtidigt med advarselslampen ® og et lydsignal, skal du straks standse vognen og slå tændingen fra.

Kontrollér oliestanden OLIENIVEAU I MOTOR: generelle oplysninger. Hvis kølevæskestanden er normal, vedrører advarselslampen noget andet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for forvarmning

Kontrollampe for forvarmning

(diesel-model)

Med tændingen tilsluttet, skal den tænde. Den viser at forvarmsstændrørere virker. Den slukker sig af sig selv, når forvarmen er opnået. Motoren kan nu starte.

Blinklys
     Airbag

Blinklys Airbag

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den lyser, mens motoren er i gang, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Lyser orange, når tændingen eller motoren tændes, og holder op med at lyse efter nogle sekunder, afhængigt af køretøj, eller vises i hvid. Hvis den lyser orange under kørsel fulgt af et lydsignal, skal du hurtigst muligt fylde den op. Der er kun brændstof til cirka 50 km tilbage.

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den lyser under kørsel, er der en fejl i ABS-systemet.

Bremsesystemet fungerer da normalt, men uden ABS-systemet. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reduktion af udstødningsgas

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reduktion af udstødningsgas

Indikator for hastighedsændring

Indikator for hastighedsændring

Den tændes for at råde dig til at skifte til et højere gear (pil peger opad) eller et lavere gear (pil peger nedad). GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Ladelampe

Ladelampe

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tændes fulgt af kontrollampen ® og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Der er flere årsager til, at advarselslampen lyser: KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

Kontrollampe, når det dynamiske stabilitetssystem ikke er tilgængeligt (ESC), og når antihjulspinsystemet ikke er tilgængeligt

Kontrollampe, når det dynamiske stabilitetssystem ikke er tilgængeligt (ESC), og når antihjulspinsystemet ikke er tilgængeligt

Kontrollampe for åben/ne dør/e

Kontrollampe for åben/ne dør/e

Kontrollampe forECO-modus

Kontrollampe forECO-modus

Den tændes, når ECO-tilstand aktiveres GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Kontrollampe for aktiveret håndbremse

Kontrollampe for aktiveret håndbremse

Overvågningssystem for dæktryk

Overvågningssystem for dæktryk

Kontrollampe for hastighedsbegrænser

Kontrollampe for hastighedsbegrænser

Kontrollampe for fartbegrænser

Kontrollampe for fartbegrænser

Kontrollampe for overskridelse af hastighed

Kontrollampe for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet tændes den, og der lyder et lydsignal. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t. Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Kontrollampe for manglende fastspænding af for-og bagsædesele

Kontrollampe for manglende fastspænding af for-og bagsædesele