START, STOP AF MOTOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Start af motor

Afhængigt af modellen kan det være nødvendigt at træde på koblingen eller sætte gearstangen i frigear for at starte motoren, hvis et gear er i indgreb.

I meget koldt vejr (temperaturer under -  20 °C): For at lette starten holdes tændingen tilsluttet i nogle sekunder, før motoren startes.

I tilfælde af motorstart med meget lav udendørs temperatur (under -10°C): Hold koblingspedalen nede, til motoren starter.

Modeller med benzinmotor

- Aktivér starteren uden at røre speederpedalen,

- Slip nøglen, så snart motoren starter.

É Versioner med dieselmotor

- Drej tændingsnøglen til positionen ”On”, og hold den drejet, indtil advarselslampen for forvarmning af motoren slukker.

- Drej nøglen til startpositionen uden at træde på speederpedalen:

- Slip nøglen, så snart motoren er i gang.

Start aldrig vognen i frigear på en skråning. Risiko for deaktivering af servostyringen.

Der er en risiko for ulykker.

Undlad at parkere og lad ikke motoren gå i tomgang på steder, hvor brændbare stoffer eller materialer som f.eks. græs eller nedfaldne blade kan komme i kontakt med et varmt udstødningssystem.

Brandfare.

Stop af motoren

Med motoren i tomgang bringes nøglen tilbage til positionen ”Stop”.

Specielt

Afhængigt af køretøjet stopper tilbehøret (radio m.v.), enten når motoren stoppes, eller når dørene låses, eller når førerdøren åbnes.

Sluk aldrig for tændingen, før vognen er helt stoppet. Når motoren er standset, vil hydraulisk bremsefunktion, servostyring osv. samt passivt sikkerhedsudstyr så som airbags og seleforstrammere ikke længere fungere.

Chaufførens ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

køretøj

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.