GEARSTANG, HÅNDBREMSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Skift til bakgear

(med standset vogn)

Følg tegningen på gearstangknoppen 1 og alt efter modellen, løftes gearstangknoppen for at sætte i bakgear.

Når tændingen er tilsluttet, tændes baklygterne, når bakgearet bringes i indgreb.

Håndbremse

Løsning af håndbremsen

Træk grebet 3 en smule opefter, tryk knappen 2 ind, og før grebet ned mod vognbunden.

Kontrollampen } på instrumentbrættet slukkes.

Hvis håndbremsen ikke er helt løsnet, lyser den røde kontrollampe på instrumentbrættet.

Trækning af håndbremsen

Træk grebet 3 opad, og kontroller, at vognen er helt standset. Kontrollampen } på instrumentbrættet lyser.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (deformering af en aksel…).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Under kørsel bør man sørge for, at håndbremsen er helt løsnet (med den røde kontrollampe slukket), da der ellers er risiko for overophedning eller beskadigelse.

Ved stop kan det, alt efter vejens hældning og/eller vognens belastning, være nødvendigt at stramme håndbremsen mindst to hak mere, og sætte et gear i indgreb (1. gear eller bakgearet).