FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne fartpilot har en funktion, som gør det muligt at fastholde kørslen ved en forudbestemt konstant hastighed; denne funktion benævnes fartpilot.

Der kan vælges en konstantfart fra 30 km/t og opefter.

Betjening

1 Start- og stopkontakt.

2 Påmindelse om den gemte fartpilothastighed og forøgelse til fartpilothastighed (RES/+).

3 Kontakt til aktivering, programmering og nedsættelse af fartpilothastigheden (SET/-).

4 Standby af funktionen (med programmering af fartpilothastigheden) (0).

Fartpiloten indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Funktionen kan ikke erstatte føreren.

Den kan i intet tilfælde erstatte respekten for overholdelse af hastighedsbegrænsninger eller den årvågenhed og det ansvar, som vognens fører bør udvise (vær altid opmærksom på situationer, som kræver pludselig opbremsning).

Fartpiloten må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på dårlig eller glat vejbane (isslag, aquaplaning, grusveje...) eller ved ugunstige vejrforhold (tåge, regn, sidevind...).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Betjening

Tryk på kontakten 1 på siden med .

6 Kontrollampen tændes og lyser grønt, og, afhængigt af køretøjet, vises meddelelsen ”Fartholder Aktiv” eller ”Cruise ctrl km/t” på instrumentbrættet sammen med streger for at angive, at fartpiloten er i funktion, og der afventes angivelse af en fartpilothastighed.

Programmering af hastigheden

Når hastigheden er konstant (over ca. 30 km/t), trykkes på kontakten 3 (SET/-): Funktionen aktiveres, og den aktuelle hastighed gemmes.

Fartpilothastigheden erstatter stregerne, og fartpilotfunktionen bekræftes ved visning (afhængigt af køretøjet) af meddelelsen ”Fartholder Aktiv” eller ”Cruise ctrl km/t” og den 5 grønne kontrollampe samt 6 kontrollampen.

Kørsel

Når den ønskede konstantfart er programmeret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederpedalen.

Bemærk, at du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for hurtigt at kunne gribe ind i nødstilfælde.

Ændring af den programmerede hastighed

Konstantfarten kan ændres ved gentagne tryk på:

- Kontakten 2 (RES/+) for at øge hastigheden.

- kontakten 3 (SET/-) for at nedsætte hastigheden.

Indstillingen af fartpiloten indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Overskridelse af den programmerede konstantfart

Det kan på et hvilket som helst tidspunkt lade sig gøre at overskride konstantfarten ved at trykke speederpedalen hurtigt i bund.

Så længe hastigheden overskrides, vil fartangivelsen på displayet i informationscenteret blinke.

Derefter slippes speederen: Efter nogle sekunder genoptages den oprindelige fartpilothastighed automatisk.

Kan ikke fastholde konstanthastigheden

Ved kørsel ned ad en stejl hældning er systemet måske ikke i stand til at opretholde den indstillede kørehastighed: Den gemte hastighed blinker på instrumentbrættets informationsdisplay for at gøre dig opmærksom på denne situation.

Hvis fartpiloten ikke længere er tilgængelig (efter flere forsøg på at aktivere den), skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Sådan sættes funktionen i standby

Funktionen sættes på standby, når du trykker på:

- kontakten 4 (0) ;

- Bremsepedalen.

- Koblingspedalen.

I alle tre tilfælde vil fartpilothastigheden fortsat være programmeret, og, afhængigt af køretøjet, vise meddelelsen ”I hukommelse” km/t på instrumentbrættet.

Standby funktion bekræftes, når kontrollampen slukkes.

Genkaldelse af fartpilothastigheden

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold …). Tryk på kontakten 2 (RES/+), hvis køretøjets hastighed er over 30 km/t.

Ved genkaldelse af den programmerede hastighed bekræftes aktivering af fartpiloten ved, at kontrollampen tændes.

Bemærk: hvis den foregående indregistrerede hastighed er meget højere end den aktuelle hastighed, vil vognen accelerere kraftigt indtil denne grænse.

Når fartpiloten er slået fra, skal du trykke på kontakten 3 (SET/-) for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed: Det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Afbrydelse af funktionen

Fartpiloten deaktiveres, hvis du trykker på kontakten 1 . I dette tilfælde bliver den programmerede hastighed slettet. Slukning af de grønne kontrollamper og på instrumentbrættet bekræfter, at funktionen er afbrudt.

Standsning eller afbrydelse af fartpiloten medfører ikke en hurtig nedbringelse af hastigheden; ønskes dette skal du træde på bremsepedalen.

FARTPILOT