Tilbage til listen

INFORMATIONSCENTER: generelt

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informationscenter 1

Alt efter modellen er følgende funktioner grupperet i informationscenteret:

- kørte kilometer;

- kørselsparametre;

- informationsmeddelelser;

- meddelelser om funktionsfejl (sammen med kontrollampen ©;

- advarselsmeddelelser (sammen med kontrollampen ®).

Alle disse funktioner beskrives på de følgende sider.

Taster til valg af visning 2 eller 3

Rul gennem følgende oplysninger ved korte hyppige tryk på knappen 2 eller 3 (visning afhænger af køretøjets udstyr og landet):

a) kilometertæller og triptæller;

b) kørselsparametre:

- gennemsnitsforbrug;

- Øjeblikkeligt forbrug;

- Estimeret kørestrækning med resterende brændstofbeholdning;

- kørte kilometer;

- gennemsnitshastighed;

c) Aktuel hastighed;

d) Kørestrækning inden næste serviceeftersyn.

e) Nulstilling af dæktryk;

f) instrumentjournal, visning af meddelelser samt meldinger om funktionsfejl;

g) Estimeret kørestrækning med resterende reagensmængde;

h) Motorvæsketemperatur;

i) Ur og udendørstemperatur;

j) generel justering.

Nulstilling af triptæller

Med ”triptæller” valgt på displayet trykkes på knappen 2 eller 3, indtil triptælleren nulstilles.

Nulstilling af køreparametre (nulstilling)

Når en af kørselsparametrene er valgt i displayet, trykkes på knappen 2 eller 3, indtil displayet nulstilles.

Tolkning af visse informationer efter nulstilling

Værdierne for gennemsnitsforbrug og gennemsnitshastighed bliver mere og mere stabile og korrekte i takt med det kørte antal kilometer siden nulstillingen.

Gennemsnitsforbruget kan formindskes, når:

- når vognen har overstået en accelerationsfase;

- når motoren når op på sin normale driftstemperatur (efter nulstilling ved kold motor);

- når man skifter fra bytrafik til landevejskørsel.

Automatisk nulstilling af kørselsparametrene

Ved overskridelse af de maksimalt opnåelige værdier sker der en automatisk nulstilling af informationerne.