Tilbage til listen

PARKERINGSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Der er monteret ultralydssensorer, angivet med pile 1, i kofangerne med henblik på at måle afstanden mellem køretøjet og en forhindring.

Denne måling omsættes til lydsignaler, hvis frekvens øges, når køretøjet nærmer sig forhindringen, og som ændres til en konstant lyd, når forhindringen befinder sig ca. 20 til 30 cm fra køretøjet.

Systemet registrerer forhindringer foran, bagved og på siderne af køretøjet.

Systemet med parkeringssensorer aktiveres kun, når vognen kører med en hastighed, der er lavere end cirka 10 km/t.

Parkeringshjælpesystemet tager ikke højde for anhængere, lastbærende systemer o.l.

Særlige funktioner

Sørg for, at ultralydssensorerne, der er angivet med pilene 1, ikke er tildækkede (af snavs, mudder, sne, en dårligt monteret/fastgjort nummerplade), beskadigede, modificerede (inkl. lakering) eller blokeret af tilbehør, der er monteret på forsiden eller bagsiden af dit køretøj.

Denne funktion er en supplerende hjælp, som ved hjælp af lydsignaler angiver afstanden mellem vognen og en forhindring, når vognen manøvreres.

Funktionen kan i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under manøvrer.

Føreren skal altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

Bemærk: På displayet 2 vises køretøjets omgivelser, og der afgives lydsignaler.

Handling

De fleste genstande, der befinder sig umiddelbart bag ved og, afhængigt af køretøjet, foran køretøjet, registreres.

Afhængigt af køretøjet vises områderne i 2-displayet.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (eks. deformering af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Deaktivering af systemet

Manuel deaktivering af parkeringsafstandskontrol

Parkeringssensorerne frakobles ved at trykke på kontakten 3.

Den indbyggede kontrollampe 3 tændes for at indikere, at systemet er deaktiveret.

Ved et nyt tryk på kontakten aktiveres systemet, og kontrollampen slukker.

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- Der er bugseringsudstyr, bæreudstyr eller trailerudstyr foran ultralydssensorerne.

- I tilfælde af beskadigelse af ultralydssensorerne.

Automatisk deaktivering af parkeringsafstandskontrol

Systemet deaktiveres:

- når vognens hastighed overstiger cirka 10 km/t;

- Afhængigt af bilen, når bilen har været stoppet i mere end cirka fem sekunder, og der registreres en forhindring (f.eks. i tilfælde af kø…) ;

- når du er i frigear.

Funktionsfejl

Afhængigt af køretøjet vil meddelelsen ”P-sensorer kontrolleres” blive vist på instrumentbrættet ledsaget af kontrollampen ©, når systemet registrerer en fejlfunktion, og der lyder et lydsignal i ca. 5 sekunder. Kontakt en autoriseret forhandler.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (eks. deformering af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

PARKERINGSAFSTANDSKONTROL FORAN/BAG

BAKKAMERA