Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for forreste tågelygter

Kontrollampe for forreste tågelygter

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for blinklys

Kontrollampe for blinklys

Kontrollampe for variabel servostyring

Kontrollampe for variabel servostyring

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den tænder under kørselen fulgt af et lydsignal, angiver det, at der er en fejl på systemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Indikator for hastighedsændring.

Indikator for hastighedsændring.

Den tændes for at råde dig til at skifte til et højere gear (pil opad) eller et lavere gear (pil nedad).

Advarselslampe for kølervæsketemperatur

Advarselslampe for kølervæsketemperatur

Hvis den lyser under kørslen, og kontrollampen®tændes, angiver det overophedning af motoren. Stands vognen, og lad motoren køre i tomgang et par minutter. Temperaturen bør falde. Hvis ikke, skal du standse motoren. Lad den afkøle, inden væskestanden kontrolleres. Henvend dig om nødvendigt til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet

Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet

Den tændes, når tændingen er tilsluttet. Hvis den tændes under bremsning eller under kørsel samtidig med, at kontrollampen®, vises, betyder det et fald i kredsløbenes væskestand, og det kan være farligt at fortsætte kørslen; henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for udstødningsgasser

Kontrollampe for udstødningsgasser

På modeller udstyret hermed lyser lampen, når tændingen tilsluttes, og slukker derefter igen.

–Hvis lampen lyser konstant samtidig med, at kontrollampen©vises, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted;

–Hvis den blinker under kørsel, bør du nedbringe motoromdrejningstallet, indtil lampen ophører med at blinke. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Se i øvrigt afsnittet ”Gode råd: begrænsning af luftforureningen, brændstoføkonomi, kørsel” i kapitel 2.

Kontrollampe for olietryk

Kontrollampe for olietryk

Hvis den tændes under kørsel, skal du straks standse og afbryde tændingen.

Kontroller olieniveauet (se afsnittet ”Oliestand i motor” i kapitel 4). Hvis niveauet er normalt, må der findes en anden årsag: kontakt hurtigst muligt et autoriseret værksted for bilmærket.

Kontrollampe for forvarmning

Kontrollampe for forvarmning

(dieselversioner)

Den tændes, når tændingen er tilsluttet. Den angiver at tændrørene for forvarmning er i funktion. Når opvarmningen er opnået slukker lampen, og motoren kan startes.

Kontrollampe for elektronisk fejl

Kontrollampe for elektronisk fejl

Hvis den tændes under kørsel, angiver den, at der er en elektrisk eller elektronisk fejl, eller, for dieselversionerne, at der er vand i dieselen.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

BlinklysAirbag

BlinklysAirbag

Lampen tændes når tændingen tilsluttes, og slukker efter nogle sekunders forløb. Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den blinker, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for antiblokering af hjulene

Kontrollampe for antiblokering af hjulene

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter nogle sekunder.

Hvis den ikke slukkes, efter tændingen tilsluttes, eller hvis den tændes under kørslen, angiver dette en fejl i antiblokeringssystemet. Bremsesystemet fungerer da normalt, men uden antiblokering af hjulene.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter nogle sekunder. Hvis den tænder under kørsel sammen med et lydsignal, skal du hurtigst muligt fylde på. Du kan køre ca. 50 km, efter at lampen tændes første gang.

Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen

Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen

Afhængig af modellen vises det på instrumentbrættet eller på instrumentpanelets midterdisplay. Den forbliver tændt ved start, hvis din sikkerhedssele ikke er spændt. Der udsendes et lavt lydsignal i 30 sekunder, derefter højere i 90 sekunder.

Ladelampe

Ladelampe

Hvis den tændes under kørslen, angiver det en overbelastning, eller at det elektriske kredsløb aflades. Stop og kontakt hurtigst muligt et autoriseret værksted for bilmærket.

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for motor i tomgang

Der henvises til afsnittet ”Stop and Startfunktion” i kapitel 2.

Kontrollampe for mangel på tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Der henvises til afsnittet ”Stop and Startfunktion” i kapitel 2.

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reduktion af udstødningsgas

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reduktion af udstødningsgas

Se afsnittet ”Reagensbeholder” i kapitel 1.

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Se afsnittene ”Hastighedsbegrænser” og ”Fartpilot” i kapitel 2.

Kontrollampe for dynamisk stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystem

Kontrollampe for dynamisk stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystem

Se afsnittet ”Korrektionssystem og kørselshjælp” i kapitel 2.

Alarm for tab af dæktryk

Alarm for tab af dæktryk

Der henvises til afsnittet "Alarm for tab af dæktryk" i kapitel 2.

Kontrollampe for kontrol af vejgreb

Kontrollampe for kontrol af vejgreb

Se afsnittet ”Korrektionssystem og kørselshjælp” i kapitel 2.

Kontrollampe for åbne døre

Kontrollampe for åbne døre

Med tændingen tilsluttet tændes den, når en dør ikke er korrekt lukket.