Ny Kangoo E-Tech

Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys
Kontrollampe for nærlys
Kontrollampe for fjernlys
Kontrollampe for fjernlys
     UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS
Kontrollampe for forreste tågelygter
Kontrollampe for bagerste tågelygte
Kontrollampe for venstre blinklys
Kontrollampe for højre blinklys
Blinklys
     Airbag
Kontrollampe, der viser, at håndbremsen eller servoparkeringsbremsen er trukket
Kontrollampe for ikke spændte seler foran
Kontrollampe for dørlukning
Advarselslampe for øjeblikkeligt stop
Advarselslampe
Advarselslampe
Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser
Kontrollampe for automatisk fartpilot
     Stop and Go
Advarselslampe for det elektroniske system
Kontrollampe for fejl i det elektroniske system
Kontrollampe for fejl i elmotor
Indikatorlampe for batterimåler
Kontrollampe for fejl i batteri
Kontrollampe for begrænset ydelse
”Vognbanecentreringsfunktion”, kontrollampe
Kontrollampe for det sekundære 12 volts batteri
ECO
     Indikatorlampe til funktioner
Kontrollampe for tilslutning af ladeledning
Kontrollampe for overskridelse af hastighed
(Afhængigt af køretøjet) Advarselslampe for avanceret sikkerhed, fejllampe eller ikke tilgængelig
(Afhængigt af køretøjet) Advarselslampe for avanceret sikkerhed, fejllampe eller ikke tilgængelig
Opladningsprogrammets indikator lyser
Advarselslamper til programmering af klimaanlæg
Kontrollampe for antiblokering af hjulene
Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet
Advarselslampe, når det dynamiske stabilitetssystem ikke er tilgængeligt (ESC), og når antihjulspinsystemet ikke er tilgængeligt
Kontrollampe for lavt dæktryk
Kontrollampe for variabel servostyring
Lane Departure Warning-kontrollampe
Advarselslampe for sporassistentsystem
Kontrollampe for registrering af hænder på rattet
Kontrollampe for fejl på bremsesystemet
Passager Airbag ON
Passager Airbag OFF
Kontrollamper for ikke-spændte sikkerhedsseler

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

Kontrollampe for forreste tågelygter

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Blinklys Airbag

Lampen tændes, når motoren startes, og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den ikke tænder ved tilslutning af tændingen, eller hvis den tænder med motoren startet, betyder det, at der er en defekt i systemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe, der viser, at håndbremsen eller servoparkeringsbremsen er trukket

Kontrollampe for ikke spændte seler foran

Den tændes på midterdisplayet ved motorstart, og derefter, hvis selen ikke er spændt, når køretøjet når en hastighed på cirka 20 km/t, blinker den, og der udsendes et lydsignal i cirka 120 sekunder SIKKERHEDSSELER

Kontrollampe for dørlukning

Advarselslampe for øjeblikkeligt stop

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, så snart motoren startes. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser og følges af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Advarselslampe

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, så snart motoren startes. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Du skal stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted, men kør med moderat hastighed. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Advarselslampe

Hvis den lyser rødt under kørsel og ledsages af ®-kontrollampen, skal du for din sikkerheds skyld standse, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Hvis den lyser gult under kørsel og ledsages af ©-kontrollampen, skal du hurtigst muligt besøge en godkendt forhandler. Kør imens med varsomhed. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Kontrollampe for automatisk fartpilot Stop and Go

Advarselslampe for det elektroniske system

Det vises, når temperaturen af den elektriske enhed er for høj. Stop køretøjet uden at slukke for tændingen. Temperaturen skal falde, og kontrollampen slukke. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Når kontrollampen lyser, kan køretøjets ydelse være reduceret.

Kontrollampe for fejl i det elektroniske system

Hvis den tændes, angiver det en elektroteknisk fejl relateret til den elektriske enhed (traktionsbatteri og elmotor). Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for fejl i elmotor

Når den tændes, angiver det en fejl i det elektrotekniske system knyttet til elmotoren. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Indikatorlampe for batterimåler

Den lyser gult, når batteriets ladeniveau når reserveniveau. DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER

Kontrollampe for fejl i batteri

Hvis den tændes sammen med kontrollampen ©, indikerer dette en fejl i forbindelse med traktionsbatteriets funktion. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for begrænset ydelse

Den tænder, når traktionsbatteriet midlertidigt ikke leverer den nominelle effekt. I denne periode er køretøjets ydeevne reduceret.

Vælg en mere jævn kørestil, indtil kontrollampen slukker.

”Vognbanecentreringsfunktion”, kontrollampe

Kontrollampe for det sekundære 12 volts batteri

Hvis den tændes sammen med kontrollampen ® og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet. EL-KØRETØJ: opladning

ECO Indikatorlampe til funktioner

Kontrollampe for tilslutning af ladeledning

Tændes, når opladningskablet er tilsluttet køretøjet EL-KØRETØJ: opladning

Kontrollampe for overskridelse af hastighed

(Afhængigt af køretøjet) Advarselslampe for avanceret sikkerhed, fejllampe eller ikke tilgængelig

(Afhængigt af køretøjet) Advarselslampe for avanceret sikkerhed, fejllampe eller ikke tilgængelig

Opladningsprogrammets indikator lyser

Advarselslamper til programmering af klimaanlæg

Kontrollampe for antiblokering af hjulene

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter nogle sekunder.

Hvis den ikke slukkes, efter at tændingen er slået til, eller tændes under kørslen, er der en fejl i ABS. Bremsning vil derefter ske som normalt uden ABS. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Der er flere årsager til, at advarselslampen lyser: KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

Advarselslampe, når det dynamiske stabilitetssystem ikke er tilgængeligt (ESC), og når antihjulspinsystemet ikke er tilgængeligt

Kontrollampe for lavt dæktryk

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder. OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK

Kontrollampe for variabel servostyring

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel fulgt af kontrollampen ®, betyder det, at der er en fejl i systemet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Lane Departure Warning-kontrollampe

Advarselslampe for sporassistentsystem

Kontrollampe for registrering af hænder på rattet

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med advarselslampen ®, og fulgt af et lydsignal, angiver det, at væske- standen i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet. Stands vognen, og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollamper for ikke-spændte sikkerhedsseler