Tilbage til listen

ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis køretøjet er udstyret med dette system, får føreren besked om tab af dæktryk i et eller flere dæk.

Funktionsprincip

Hvert hjul (undtagen reservehjulet) er forsynet med en føler i ventilen, der måler dæktrykket regelmæssigt under kørslen.

Kontrollampen  1 lyser for at advisere føreren i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk (fladt dæk, punkteret dæk...).

Nulstilling af referenceværdien for dæktryk

Den skal udføres:

- når referencedæktrykket for dækkene skal ændres for at blive tilpasset til brugsbetingelserne (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.),

- efter krydsskiftning af hjulene (dette frarådes dog);

- efter hjulskift.

Den skal altid udføres efter kontrol af dæktrykket på alle fire dæk i kold tilstand.

Dæktrykkene skal svare til køretøjets øjeblikkelige anvendelse (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.).

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan dog ikke træde i førerens sted. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise.

Dæktrykket, også på reservehjulet, bør kontrolleres en gang om måneden.

Fremgangsmåde for nulstilling

Med tændingen tilsluttet, afhængigt af køretøjet:

- udfør korte tryk på en af knapperne 3 eller 4 for at vælge funktionen ”TYRE PRESSURE ACQUISITION” på displayet 2;

- Udfør et langt tryk (cirka 3 sekunder) på en af knapperne 3 eller 4 for at igangsætte nulstillingen.

Visning af meddelelsen ”TP ACQUISTION LAUNCHED” i cirka fem sekunder angiver, at anmodningen om nulstilling af referencetrykværdien er taget i betragtning.

Eller

- Udfør korte tryk på knappen 3 for at vælge funktionen ”SEt PP” på displayet 2.

- Tryk derefter længe (cirka tre sekunder) på knappen 3 for at igangsætte nulstillingen. En blinken i cirka fem sekunder efterfulgt af konstant visning af meddelelsen ”SEt PP" angiver, at anmodningen om nulstilling af referencetrykværdien er taget i betragtning.

Nulstillingen udføres efter nogle få minutters kørsel.

Bemærk! Referenceværdien for dæktryk må ikke være under det, der er anbefalet og angivet på dørstolpen.

Visning

Displayet 2 på instrumentbrættet oplyser om eventuelle oppumpningsfejl (fladt dæk, punkteret dæk...).

CHECK TYRE PRESSURES

Kontrollampen lyser og følges, afhængigt af køretøjet, af meddelelsen ”CHECK TYRE PRESSURES”.

De angiver, at mindst et hjul har for lavt dæktryk.

Kontrollér og juster igen dæktrykket på de fire kolde hjul om nødvendigt. Kontrollampen slukkes efter nogle minutters kørsel.

TYRE PUNCTURE

Kontrollampen lyser og følges af et lydsignal og, afhængigt af køretøjet, af meddelelsen ”TYRE PUNCTURE”.

Denne meddelelse ledsages af kontrollampen ®.

De angiver, at mindst et af hjulene er punkteret eller har kraftigt nedsat dæktryk. Udskift det, eller kontakt et Renault-værksted, hvis det er punkteret. Oppump til dæktrykket, hvis dækket er fladt.

CHECK TYRE SENSORS

Kontrollampen blinker i flere sekunder og lyser derefter og følges, afhængigt af køretøjet, af meddelelsen ”CHECK TYRE SENSORS”.

Denne meddelelse ledsages af kontrollampen ©.

De angiver, at mindst et af hjulene er ikke udstyret med følere (for eksempel reservehjul). I andre tilfælde bør du kontakte en autoriseret forhandler af mærket.

Et pludseligt tab af tryk i et dæk (punktering af dæk m.v.) kan ikke registreres af systemet.

Kontrollampen ® giver dig, for din egen sikkerhed, besked om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det.

Genjustering af dæktryk

Trykkene skal justeres, når hjulene er kolde (der henvises til etiketten på kanten af førerdøren).

Hvis trykket ikke kan måles ved kolde dæk, må det påregnes at være 0,2 til 0,3 bar (PSI) højere.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Udskiftning af hjul/dæk

Dette system kræver anvendelse at specielt udstyr (hjul, dæk, navkapsler…). Der henvises til afsnittet ”Dæk” i kapitel 5.

Ret henvendelse til en forhandler af mærket for udskiftning af dæk og vedrørende det kompatible tilbehør til systemet som findes hos en forhandler af mærket: brug af andet udstyr kan påvirke systemets gode funktion i negativ retning.

Reservehjul

Når vognen er udstyret hermed, har reservehjulet ingen føler. Når det er monteret på køretøjet, blinker kontrollampen i flere sekunder og lyser derefter konstant efterfulgt af kontrollampen ©. Afhængigt af køretøjet vises meddelelsen ”CHECK TYRE SENSORS” på instrumentbrættet.

Aerosol til reparation af dæk og sæt til oppumpning af dæk

På grund af ventilernes specificitet må du kun anvende udstyr, der stemmer overens med forhandlernetværket. Se afsnittet ”Sæt til oppustning af dæk” i kapitel 5.