Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for forreste tågelygter

Kontrollampe for forreste tågelygter

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe klar til kørsel

Kontrollampe klar til kørsel

Lampen lyser, når motoren startes.

Kontrollampe for tilslutning af ladeledning

Kontrollampe for tilslutning af ladeledning

Tændes, når ladeledningen er tilsluttet køretøjet.

Ladelampe for 12 V batteri

Ladelampe for 12 V batteri

Hvis den tændes under kørslen, angiver det en overbelastning, eller at det elektriske kredsløb aflades. Stop og kontakt hurtigst muligt et autoriseret værksted for bilmærket.

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Hvis lampen tænder under opbremsning, fulgt af advarselslampen ®, og af et lydsignal, angiver det, at væskestanden i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet. Stands vognen, og kontakt et autoriseret værksted.

Advarselslampe

Advarselslampe

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, når motoren kører. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Du skal stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted, men kør med moderat hastighed. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Se afsnittene ”Hastighedsbegrænser” og ”Fartpilot” i kapitel 2.

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Se afsnittene ”Hastighedsbegrænser” og ”Fartpilot” i kapitel 2.

Blinklys
          Airbag

Blinklys Airbag

Lampen tændes når tændingen tilsluttes, og slukker efter nogle sekunders forløb. Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den blinker, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning til ekstra opvarmning

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning til ekstra opvarmning

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter nogle sekunder. Hvis den tændes under kørsel, ledsaget af et lydsignal, angiver det snarlig slut på brændstoftilførsel til ekstra varme.

Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen

Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen

Afhængig af modellen vises det på instrumentbrættet eller på instrumentpanelets midterdisplay. Den forbliver tændt ved start, hvis din sikkerhedssele ikke er spændt. Der udsendes et lavt lydsignal i 30 sekunder, derefter højere i 90 sekunder.

Kontrollampe for lavt batteriniveau

Kontrollampe for lavt batteriniveau

Den tændes, når batteriets ladeniveau når reserveniveau. Se afsnittet ”Displays og indikatorer” i kapitel 1.

Advarselslampe for det elektroniske system

Advarselslampe for det elektroniske system

Hvis den tændes under kørsel, angiver det en elektroteknisk fejl i forbindelse med det elektriske ”400 V” kredsløb. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollamper for temperaturen i det elektrotekniske system

Kontrollamper for temperaturen i det elektrotekniske system

Når den blå kontrollampe tændes, angiver den en for lav batteritemperatur.

Når den orange kontrollampe tændes, angiver den en for høj motor- eller batteritemperatur.

I alle tilfælde kan tænding af kontrollamper medføre en forringelse af køretøjets ydelse.

Tillæg dig en blød kørestil.

Kontrollampe for antiblokering af hjulene

Kontrollampe for antiblokering af hjulene

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter nogle sekunder.

Hvis den ikke slukkes, efter tændingen tilsluttes, eller hvis den tændes under kørslen, angiver dette en fejl i antiblokeringssystemet. Bremsesystemet fungerer da normalt, men uden antiblokering af hjulene.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for kørselskorrektionssystem

Kontrollampe for kørselskorrektionssystem

Se afsnittet ”Korrektionssystem og kørselshjælp” i kapitel 2.

Alarm for tab af dæktryk

Alarm for tab af dæktryk

Der henvises til afsnittet ”Alarm for tab af dæktryk” i kapitel 2.