Tilbage til listen

DÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dækkene danner den eneste kontakt mellem vognen og vejbanen, og det er derfor altafgørende, at dækkenes tilstand altid er fuldt ud i orden.

De til enhver tid gældende lovbestemmelser om dækmontering skal overholdes.

Vedligeholdelse af dækkene

Dækkene skal være i god stand, og have tilstrækkeligt slidbanemønster; dæk, der er godkendt af vor tekniske service, er forsynet med slitagemærker 1, som består af testforhøjninger fordelt i bunden af slidbanemønstret.

Når slidbanen er slidt ned i niveau med disse testforhøjninger, bliver 2 synlige: det er da nødvendigt at udskifte dækkene, da forhøjningerne kun er på 1,6 mm, og ved fortsat kørsel vil vejgrebet være stærkt forringet, især på våd vejbane.

En for tungt lastet vogn, langvarig kørsel på motorvej, især i meget varmt vejr, eller hyppig kørsel på dårlige veje medfører hurtigere slitage af dækkene, og påvirker derved sikkerheden.

Uheld under kørsel, f.eks. kraftig påkørsel af kantsten, kan beskadige dækkene og fælgene, og kan ligeledes medføre, at fortøjet eller bagtøjet skal justeres. Sker dette, bør dækkene og vognen kontrolleres på et autoriseret værksted for bilmærket.

Dæktryk

Overhold angivelserne for dæktryk (også for reservehjulet). Kontroller dæktryk mindst en gang om måneden og før hver længere rejse (se etiketten, der sidder på dørstolpen i førersiden).

Der henvises til afsnittet ”Dæktryk” i kapitel 4.

Dæktrykket skal kontrolleres ved kolde dæk. Hvis trykket måles ved varme dæk eller efter hurtig kørsel, er det normalt at det er højere end det foreskrevne.

Hvis trykket ikke kan måles ved kolde dæk, skal det foreskrevne dæktryk forøges med 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI).

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Et for lavt dæktryk vil medføre for hurtig slitage, og en unormal ophedning af dækkene, hvilket kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser i form af:

- dårligt vejgreb;

- risiko for punktering, eller at slidbanen løsner sig.

Dæktrykket er afhængigt af vognens belastning samt kørehastigheden. Juster derfor altid dæktrykket afhængigt af kørselsforholdene (se afsnittet ”dæktryk”).

Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og at skrue dem ordentligt på.

Udskiftning af dæk

For din sikkerhed og for overholdelse af gældende lovgivning.

I tilfælde af udskiftning må der kun monteres dæk på dit køretøj af samme mærke, dimension, type og struktur på samme aksel.

De skal: enten have en belastningskapacitet og en hastighedskapacitet, der mindst svarer til originaldækkenes eller svarer til dem, som et autoriseret værksted anbefaler.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan bringe din sikkerhed i fare samt medføre, at dit køretøj ikke længere overholder gældende regler.

Risiko for tab af herredømme over køretøjet.

Krydsskiftning

Det frarådes at krydskifte hjulene.

Reservehjul

Se afsnittene “Reservehjul” og “Hjulskift” i kapitel 5.

Vinterkørsel

- Snekæder

Af sikkerhedsmæssige hensyn må der under ingen omstændigheder monteres snekæder på baghjulene.

Hvis der er monteret dæk af større dimension end de originalt monterede, er det ikke muligt at montere snekæder.

Snekæder kan kun monteres på dæk af samme dimensioner som de originalt monterede dæk på din vogn.

Der kan kun anvendes snekæder, der er specielt beregnet til vognen. Søg råd på et autoriseret værksted.

- ”Snedæk” eller ”termogummi-dæk”

For at bevare det bedst mulige vejgreb tilrådes det at anvende disse dæk på alle hjul.

Bemærk: Disse dæktyper er normalt forsynet med angivelse af:

- en køreretning;

- en maksimal tilladt hastighed, som kan være lavere end vognens tophastighed.

- Pigdæk

Pigdæk må kun anvendes i en kortvarig periode, som kan være fastsat ved lovbestemmelse i de enkelte lande.

Ligeledes skal gældende lovbestemmelser om hastighed med denne type dæk overholdes.

Ved anvendelse af pigdæk skal disse som minimum være monteret på forakslen.

Bemærk: Anvendelse af vinterdæk, termogummidæk eller pigdæk reducerer køretøjets kørestrækning betydeligt.

Under alle omstændigheder anbefaler, vi at der rettes henvendelse til en autoriseret forhandler af bilmærket, som kan vejlede med hensyn til valg af udstyr, der er bedst egnet til din vogn.