Tilbage til listen

DÆKTRYK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Etikette A

Åbn førersidedøren for at læse den.

Dæktrykkene skal kontrolleres med kolde dæk.

Hvis trykket ikke kan måles med kolde dæk skal det foreskrevne dæktryk forøges med 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI). Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

B : dæktryk på forhjul ved kørsel uden for motorvej.

C : dæktryk på baghjul ved kørsel uden for motorvej.

D : dæktryk på forhjul ved kørsel på motorvej.

E : dæktryk på baghjul ved kørsel på motorvej.

Køretøj udstyret med en alarm for tab af dæktryk

Hvis dækket ikke er pumpet tilstrækkeligt (punktering, lavt dæktryk osv.), tændes kontrollampen på instrumentbrættet. Se ”Alarm for tab af dæktryk” i afsnit 2.

Køretøj med fuld last (maksimal tilladt vægt under belastning) med anhænger

Tophastigheden må ikke overstige 80 km/t, og dæktrykket forøges med 0,2 bar.

Der henvises til afsnittet ”Vægtgrænser” i kapitel 6.

Risiko for punktering af dæk.

Sikkerhedsforskrifter vedr. dæk og montering af snekæder: Vedr. vedligeholdelse af dækkene samt - afhængigt af modellen - betingelserne for montering af snekæder henvises til afsnittet ”Dæk” i kapitel 5.

For din sikkerhed og for overholdelse af gældende lovgivning.

I tilfælde af udskiftning må der kun monteres dæk på dit køretøj af samme mærke, dimension, type og struktur på samme aksel.

De skal: enten have en belastningskapacitet og en hastighedskapacitet, der mindst svarer til originaldækkenes, eller svare til dem, som en autoriseret forhandler anbefaler.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan bringe din sikkerhed i fare samt medføre, at dit køretøj ikke længere overholder gældende regler.

Risiko for tab af herredømme over køretøjet.