Tilbage til listen

MOTORHJELM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For at åbne trækkes i grebet 1.

Sikkerhedsoplåsning af motorhjelmen

For at udløse låsen trykkes tappen 2 mod venstre, samtidig med at hjelmen løftes.

Åbning af motorhjelmen

Løft motorhjelmen helt op, hvorefter den holdes oppe vha. cylindrene.

Lukning af motorhjelmen

Se efter, at der ikke er glemt noget i motorrummet.

For at lukke motorhjelmen igen skal du tage fat i midten af den og føre den ned ca. 30 cm fra lukket position, og så slippe den.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser

Undgå at læne dig mod motorhjelmen: Der er risiko for utilsigtet lukning af motorhjelmen.

Foretag ingen indgreb under motorhjelmen, når vognen er under opladning, eller når tændingen ikke er afbrudt.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser.

Kontrollér herefter, at motorhjelmen er korrekt fastlåst.

Sørg for, at intet blokerer låsebeslaget (grus, klude…).

Efter ethvert indgreb i motorrummet skal du sørge for ikke at glemme noget (klud, værktøj osv.).

Dette kan beskadige motoren eller medføre uheld.

Hvis der sker en påkørsel - selv mindre - på bilens frontparti eller motorhjelmen, bør motorhjelmens låsesystem hurtigst muligt kontrolleres på et autoriseret værksted.