Tilbage til listen

PUNKTERING, RESERVEHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I tilfælde af punktering, råder du for visse modellers vedkommende over et reservehjul eller et sæt til oppumpning (se de følgende sider).

Reservehjul 2

Det er placeret i holderen 4 under bunden i vognens bagende.

Adgang til reservehjulet

- Åbn bagklappen.

- Løsn skruen med hjulnøglen 1.

- Tag holderen af ved at tage i håndtaget 3.

- Frigør reservehjulet.

Sådan lægges hjulet i hjulholderen

- Vær omhyggelig med at placere hjulet korrekt i hjulholderen med ventilen nedad.

- Gør hjulholderen fast ved brug af grebet 3, og stram skruen igen ved brug af nøglen 1 for at genmontere hjul og holder.

- Kontroller herefter, at den er ordentligt låst.

Køretøj udstyret med en alarm for tab af dæktryk

I tilfælde af lavt dæktryk (punktering, lavt dæktryk,...) tændes kontrollampen på instrumentbrættet. Der henvises til afsnittet ”Alarm for tab af dæktryk” i kapitel 2.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Hvis reservehjulet ikke har været anvendt i adskillige år, så husk at anmode værkstedet om at kontrollere, at det stadig er i god stand, og at det kan anvendes uden risiko.

For versioner udstyret med reservehjul, der er forskelligt fra de øvrige fire hjul:

- Sæt aldrig mere end ét reservehjul på den samme vogn.

- Det punkterede hjul, der var større end reservehjulet, medfører at vognens frihøjde bliver mindre.

- Udskift hurtigst muligt reservehjulet med et hjul, der er identisk med det originale.

- Hvis hjulboltene leveres sammen med reservehjulet, er det bydende nødvendigt, at de bruges, og at de kun bruges til reservehjulet. Se etiketten på reservehjulet.

- Under brugen, som kun bør være midlertidig, må kørselshastigheden ikke overstige den hastighed, der er angivet på mærkaten på hjulet.

- Montering af dette hjul kan ændre vognens sædvanlige opførsel. Undgå kraftig acceleration og nedbremsning, og nedsæt hastigheden i sving.

- Hvis du skal bruge snekæder, bør reservehjulet monteres på bagakslen, og dæktrykket skal kontrolleres.

- Displayet på instrumentbrættet viser kontrollampen , der blinker i flere sekunder og derefter lyser konstant.