Tilbage til listen

SÆT TIL OPPUMPNING AF DÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sættet reparerer dæk, der er beskadiget på slidbanen A af genstande, der er mindre end 4 millimeter. Det reparerer ikke alle typer for punktering, såsom skæringer på mere end 4 millimeter, revner i siderne B på dækket, mv.

Kontroller også, at fælgen er i god stand.

Fjern ikke det fremmedlegeme, der er årsag til punkteringen, hvis det stadig sidder i dækket.

Brug ikke sættet til oppumpning af dæk, hvis dækket er beskadiget som følge af kørsel med punkteret dæk.

Kontroller omhyggeligt dækkets sider, før der gribes ind.

Envidere er det meget dårligt for sikkerheden at køre med dæk med for lidt tryk, eller flade ja selv punkterede dæk, og det kan vise sig, at de ikke kan repareres.

Denne reparation er kun midlertidig.

Et dæk, der har været punkteret, skal altid hurtigst muligt efterses af en fagmand (og repareres om nødvendigt).

Udskiftning til et dæk, der er repareret med dette sæt, skal oplyses til mekanikeren.

Under kørselen kan der mærkes en vibration, der skyldes tilstedeværelsen af produktet i dækket.

Sættet er udelukkende godkendt til at oppumpe de dæk, som sidder på den vogn, hvortil dette sæt hører.

Det må under ingen omstændigheder benyttes til at oppumpe dæk fra et andet køretøj, eller en hvilket som helst anden oppustelig genstand (bøje, båd, el. lign.).

Undgå sprøjt på huden ved håndtering af flasken med reparationsvæsken. Hvis der alligevel slipper dråber ud, skylles med rigeligt vand.

Opbevar dette sæt uden for børns rækkevidde.

Bortkast ikke flasken i naturen. Aflever den på et af bilmærkets værksteder eller på en genbrugsplads.

Flasken har begrænset holdbarhed, som er angivet på etiketten. Kontroller udløbsdatoen.

Tag ind på et af bilmærkets værksteder for at erstatte oppumpningsslangen og flasken med reparationsproduktet.

I tilfælde af punktering bruges sættet, der, afhængigt af køretøjet, er placeret i handskerummet.

Med motoren kørende og parkeringsbremsen trukket

- Afbryd tilbehør, der er sluttet til vognens strømudtag;

- Se oplysningerne på oppumpningskompressoren, og følg vejledningen:

- Pump dækket op til det foreskrevne tryk (se afsnittet ”Dæktryk”)

- Efter maks. 15 minutter stoppes oppumpningen for at aflæse trykket (på manometeret 2).

Bemærk: Mens flasken bliver tømt (ca. 30 sekunder), angiver manometeret 2 et kort øjeblik et tryk helt op til 6 bar,, hvorefter trykket falder.

- Justér trykket: Fortsæt oppumpning med udstyret for at øge det. Reducer det ved at trykke på knappen 1.

Hvis der ikke opnås et minimalt tryk på 1,8 bar efter 15 minutter, er reparation ikke muligt, kør ikke med dækket, tilkald en repræsentant for mærket.

Før sættet anvendes, skal du parkere vognen i tilstrækkelig afstand fra den omgivende trafik, tænde havariblinket og trække håndbremsen, bede passagerne stige ud og holde sig på afstand af trafikken.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Når dækket er korrekt oppumpet, fjernes udstyret: Skru langsomt endestykket af for at undgå sprøjt, og læg beholderen i plastemballagen for at forhindre lækager.

- Påklister kørselsanbefalingerne på et sted, der er synligt for føreren på instrumentbrættet.

- Pak sættet sammen, og læg det væk.

- efter første oppumpning vil dækket stadig tabe luft, og der skal køres for at lukke hullet;

- Start straks, og kør mellem 20 og 60 km/t for at fordele produktet jævnt i dækket, og stands efter 3 kilometers kørsel for at kontrollere dæktrykket.

- Hvis trykket er højere end 1,3 bar, men lavere end den anbefalede værdi, skal det justeres (se etiketten på venstre fordørs kant), eller henvend dig til et autoriseret værksted: Reparation er ikke mulig.

Forsigtighedsregler ved brug af sættet:

- sættet må ikke fungere i mere end 15 minutter uden afbrydelse;

- flasken skal udskiftes efter første brug, selvom den stadig indeholder væske.

Der må ikke være nogen genstande ved førerens fødder, da disse i tilfælde af en hård opbremsning, kan gilde ind under en pedal, og dermed forhindre dennes brug.

Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og at skrue dem ordentligt på.

Efter en reparation ved hjælp af sættet, må du ikke køre mere end 200 km med dette dæk. Nedsæt desuden hastigheden, og overskrid under ingen omstændigheder 80 km/t. Etiketten, som du skal påklistre på et synligt sted på instrumentbrættet, vil påminde dig om det.

Alt efter lovgivning eller land skal et dæk, der er repareret ved hjælp af sættet til oppumpning af dæk, udskiftes.