Tilbage til listen

UDSKIFTNING AF HJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sæt havariblinklyset i gang.

Parkér vognen væk fra trafikken på et plant, stabilt og ikke glat sted.

Træk håndbremse, og sæt bilen i gear P.

Bed alle vognens passagerer om at stige ud og opholde sig borte fra vejbanen.

Afmonter hjulkapslen om nødvendigt.

Løsn hjulboltene ved hjælp af hjulnøglen 2. Anbring den, så du kan trykke ned på den.

Begynd at løfte donkraften 4> med hånden ved at dreje på håndsvinget.

Donkraftens hoved skal placeres på karosseristøttepunktet 1, der er tættest på det pågældende hjul, og, alt efter modellen, på punktet, der er angivet med en trekant.

Fortsæt med at skrue for at placere bundpladen godt på jorden. Drej donkraftens håndsving 3 for at få hjulet til at løfte sig fra jorden.

Afskru hjulboltene og tag hjulet af. For modeller der er udstyret med aluminiumsfælge, bruges styreskruen, der er placeret i værktøjsboksen til at afslutte løsningen af skruen og til at påbegynde påskruningen.

Anbring reservehjulet på navet, og drej det for at anbringe det ud for hullerne til hjulboltene.

Spænd hjulboltene, og sænk vognen ned.

Hvis der med reservehjulet leveres specielle hjulbolte, må disse bolte kun anvendes til reservehjulet.

Stram skruerne, når du har forsikret dig om, at hjulet sidde korrekt på navnet, og afskru donkraften.

Med hjulene på jorden spændes skruerne helt, og tilspændingen kontrolleres så hurtigt som muligt.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Tyverisikringsskruer

Hvis du bruger låsebolte, skal de anbringes så tæt som muligt på ventilen (ellers kan du risikere ikke at kunne montere hjulkapsler).

I tilfælde af punktering skal hjulet udskiftes hurtigst muligt.

Et dæk, der har været udsat for en punktering, skal altid undersøges nøje (og om muligt repareres) på et specialværksted.