Tilbage til listen

VÆSKESTANDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kølervæske

Med motoren slukket og på en plan overflade skal niveauet ved kold motor befinde sig mellem mærkerne ”MINI” og ”MAXI” på kølevæskebeholderen 1 og 2.

Efterfyldning skal foretages ved kold motor, inden væskestanden når mærket ”MINI”.

Kontrolintervaller

Kontroller kølevæskestanden regelmæssigt (der kan ske alvorlige skader på motoren, hvis der ikke er tilstrækkelig væske på kølesystemet).

Til efterfyldning må kun anvendes kølervæske godkendt af vor tekniske service, som sikrer:

- den nødvendige frostsikring,

- korrosionsbeskyttelse af kølesystemet.

Intervaller for udskiftning af bremsevæsken

Se vognens servicehæfte.

Foretag ingen indgreb under motorhjelmen, når vognen er under opladning, eller når tændingen ikke er afbrudt.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser

Ved varm motor må der ikke foretages indgreb på kølesystemet.

Risiko for forbrændinger.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Bremsevæske

Væskestanden i beholderen skal kontrolleres hyppigt, og især hvis der mærkes den mindste forringelse af bremseeffekten.

Niveauet skal kontrolleres, når motoren er slukket på en plan overflade.

Væskestand 3

Det er normalt, at væskestanden falder i takt med, at bremsebelægningerne nedslides, men væskestanden må aldrig være under mærket ”MINI".

Hvis du ønsker selv at kontrollere skivernes og tromlernes belægningstilstand, bør du anskaffe dig den vejledning, som forklarer fremgangsmåden. Den finder du hos forhandlerne af bilmærket eller på konstruktørens hjemmeside.

Efterfyldning

Alle indgreb på det hydrauliske kredsløb medfører, at bremsevæsken skal udskiftes af en specialist.

Til efterfyldning må kun anvendes en bremsevæske godkendt af vor tekniske service (taget fra en tillukket dunk).

Intervaller for udskiftning af bremsevæsken

Se vognens servicehæfte.

Sprinklervæskebeholder

Efterfyldning

- Åben dækslet 4;

- Påfyld, indtil du kan se væsken;

- Luk dækslet igen.

Væske

Anvend rent vand tilsat sprinklervæske (om vinteren tilsættes antifrostvæske).

Sprinklerdyser

Brug en nål eller lignende for at justere højden af forrudens sprinklerdyser.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.