Master

Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys
Kontrollampe for forreste tågelygter
Kontrollampe for bageste tågelygter
Kontrollampe for fjernlys
Kontrollampe for nærlys
Kontrollampe for fjernlys
Kontrollampe for venstre blinklys
Kontrollampe for højre blinklys
Ladelampe
Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning
Advarselslampe for øjeblikkelig STOP
Advarselslampe for kølevæsketemperaturen
Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet
Alarm for tab af dæktryk
Advarselslampe
Kontrollampe for gasudstødning
BlinklysAirbag
Kontrollampe for åbne døre
Kontrollampe for ABS-bremsesystem
Kontrollampe for aktiv nødopbremsning
Kontrollampe for forvarmning
Kontrollampe for motor i tomgang
Kontrollampe for mangel på tomgang
Kontrollampe for tilstedeværelse af vand i dieselfilteret
Kontrollampe for olietryk
Kontrollampe for kontrol af vejgreb
Kontrollampe for slid på bremseklodser
Indikator for hastighedsændring
Kontrollampe for dynamisk stabilitetssystem (ESP).
Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser
Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser
Advarselslampe for additivniveau og fejl i systemet til reduktion af udstødningsgas
Lane Departure Warning-kontrollampe
Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen
AirbagOFF

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for forreste tågelygter

Kontrollampe for bageste tågelygter

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for fjernlys

Se afsnittet: ”Udvendige lygter og tegngivningslys” i kapitel 1.

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Ladelampe

Lampen skal slukke, så snart motoren er i gang. Hvis den tændes under kørslen, angiver det, at det elektriske kredsløb aflades. Stands vognen, og kontakt et autoriseret værksted.

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Lampen slukker, så snart motoren er i gang. Hvis lampen blinker eller lyser konstant, påfyld da brændstof så hurtigt som muligt.

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter ca. tre sekunder.

Hvis den tændes, til tider sammen med andre kontrollamper, informerer den dig om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Afhængig af modellen kan tændingen af denne kontrollampe være fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet.

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Hvis den lyser under kørslen, og kontrollampen®tændes, angiver det overophedning af motoren. Stands bilen, og lad motoren køre i tomgang i et par minutter. Temperaturen bør falde. Hvis ikke, skal du standse motoren. Lad den afkøle, inden væskestanden kontrolleres. Henvend dig om nødvendigt til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet

Tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker, når håndbremsen slækkes. Hvis den tændes under opbremsning, eller når vognen kører, efterfulgt af kontrollampen®, betyder det, at et af de elektriske kredsløb er for lavt. Det kan være farligt at fortsætte kørslen. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Alarm for tab af dæktryk

Der henvises til afsnittet "Alarm for tab af dæktryk" i kapitel 2.

Advarselslampe

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter ca. tre sekunder. Hvis den tændes, til tider sammen med andre kontrollamper, anbefales et snarligt besøg hos et autoriseret værksted. Afhængig af modellen kan tændingen af denne kontrollampe være fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet.

Kontrollampe for gasudstødning

På modeller udstyret hermed lyser lampen, når tændingen tilsluttes, og slukker derefter igen.

–Hvis lampen lyser konstant samtidig med, at kontrollampen©vises, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted .

–Hvis den blinker, skal du nedsætte motoromdrejningstallet, indtil den ophører med at blinke. Henvend dig dog snarest til et autoriseret værksted.

Se oplysningerne om ”Gode råd til vedligeholdelse og begrænsning af forurening” i kapitel 2.

BlinklysAirbag

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker inden for ca. tre sekunder. Hvis den tændes, angiver det en fejl i systemet. Henvend dig dog snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for åbne døre

Med tændingen tilsluttet tændes den, når en dør ikke er korrekt lukket.

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker inden for ca. tre sekunder. Hvis den lyser under kørsel, angiver den en fejl i ABS-systemet. Opbremsning vil derefter fungere normalt, men uden antiblokering.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for aktiv nødopbremsning

Se afsnittet ”Korrektionssystem og kørselshjælp” i kapitel 2.

Kontrollampe for forvarmning

Med tændingen tilsluttet, skal den tænde. Den viser at forvarmsstændrørere virker. Når opvarmningen er opnået slukker lampen, og motoren kan startes.

Kontrollampe for motor i tomgang

Der henvises til afsnittet ”FunktionenStop and Start” i kapitel 2.

Kontrollampe for mangel på tomgang

Der henvises til afsnittet ”Stop and Startfunktion” i kapitel 2.

Kontrollampe for tilstedeværelse af vand i dieselfilteret

Hvis den tændes, mens du kører, betyder det, at der er vand i dieselen. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for olietryk

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker inden for ca. tre sekunder. Hvis den tændes under kørslen, skal du standse og afbryde tændingen. Kontroller oliestanden. Hvis niveauet er normalt, må der findes en anden årsag: kontakt hurtigst muligt et autoriseret værksted for bilmærket.

Kontrollampe for kontrol af vejgreb

Se afsnittet ”Korrektionssystem og kørselshjælp” i kapitel 2.

Kontrollampe for slid på bremseklodser

Afhængigt af modellen skal du hurtigst muligt få kontrolleret bremseklodserne, hvis denne lampe tænder.

Indikator for hastighedsændring

Den tændes for at råde dig til at skifte til et højere gear (pil opad) eller, afhængigt af køretøjet, et lavere gear (pil nedad).

Kontrollampe for dynamisk stabilitetssystem (ESP).

Kontrollampen har flere funktioner: Se afsnittene ”Korrektionssystem og kørselshjælp” i kapitel 2.

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Se afsnittene ”Hastighedsbegrænser” og ”Fartpilot” i kapitel 2.

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Se afsnittene ”Hastighedsbegrænser” og ”Fartpilot” i kapitel 2.

Advarselslampe for additivniveau og fejl i systemet til reduktion af udstødningsgas

Se oplysningerne om "Additivtank" i afsnit 1.

Lane Departure Warning-kontrollampe

Se afsnittet ”Advarsel om vejbaneskift” i kapitel 2.

Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen

Lampen tændes konstant, når køretøjet startes, og når vognen opnår en hastighed på omkring 16 km/t, begynder lampen at blinke samtidigt med et lydsignal i ca. 90 sekunder, hvis førerens sikkerhedssele ikke er spændt.

Afhængigt af køretøjet blinker den, hvis forsædepassagerens sele ikke er spændt.

AirbagOFF

Passager

Se afsnittet ”Sikkerhed for børn: deaktivering, aktivering af passagerairbag foran” i kapitel 1)