Tilbage til listen

AIRCONDITION: Oplysninger og brugsvejledning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Råd om brugen

I særlige tilfælde (aircondition standset, aktivering af luftrecirkulation, ingen eller svag luftcirkulationshastighed osv.) kan der forekomme dug på vognens ruder og forrude.

I tilfælde af dug bruges funktionen ”klart udsyn” for at fjerne duggen, og derefter prioriteres brugen af aircondition i automatisk funktion for at undgå dannelse af dug.

Køretøjer udstyret med ECO-tilstand

Når ECO-tilstand er aktiveret, mindsker den klimaanlæggets ydelse. Se afsnittet ”Gode råd til kørsel, øko-kørsel” i kapitel 2.

Før intet ind i bilens ventilationskredsløb (f.eks. i tilfælde af dårlig lugt...).

Risiko for nedbrydning eller brandfare.

Brændstofforbrug

Det er normalt at konstatere et øget brændstofforbrug, når airconditionanlægget anvendes, især ved bykørsel.

På modeller, der ikke er udstyret med automatisk klimaanlæg, anbefales det at stoppe anlægget, når brugen ikke er nødvendig.

Råd til nedbringelse af brændstofforbruget og beskyttelse af miljøet

Kør altid med ventilationsspjældene åbne og ruderne lukkede.

Ved parkering i fuldt solskin, eller ved høje temperaturer tilrådes det at udlufte kabinen i nogle minutter inden start.

Vedligeholdelse

Se i servicehæftet vedrørende serviceintervaller.

Brug airconditionsystemet regelmæssigt, også i koldt vejr, og lad det køre mindst en gang om måneden i ca. 5 minutter.

Funktionsfejl

I tilfælde af funktionsfejl bør du henvende dig til et autoriseret værksted.

- Manglende effektivitet ved afrimning, afdugning, eller ved aircondition.

Kan skyldes, at støvfilteret er tilstoppet.

- Hvis anlægget ikke afgiver kold luft.

Kontrollér, at knapperne er korrekt indstillet, og at sikringerne er i orden. Hvis ikke, skal du standse systemet.

Vand under køretøjet

Hvis der drypper vand ned under vognen, skyldes det blot kondenseringen af luftens fugtighed, hvilket er helt normalt efter længerevarende brug af aircondition.

Kølekredsløbet kan indeholde fluorholdige drivhusgasser.

Afhængigt af køretøjet finder du følgende oplysninger på etiketten A, der sidder i motorrummet.

Oplysningernes tilstedeværelse og placering på etiketten A afhænger af køretøjet.

Ñ Type af kølevæske

Type af olie i airconditionanlægget

Brændbart produkt

Se brugervejledningen.

Vedligeholdelse

Mængden af kølevæske i køretøjet.

x,xxx kg

Globalt opvarmningspotentiale (CO2-ækvivalent).

GWP xxxxx

Mængde i vægt og i CO2-ækvivalent.

CO2-ækv x,xx t

Kølekredsløbet må ikke åbnes. Kølevæsken er farlig for øjne og hud.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).